Filt, fibre og uld

Forfatter Titel Stand Pris
Aspin, Chris:
05_Aspin-Chris_The-Woolen-Industry_
The Woollen Industry (32 s). Informativt lille hæfte om den tidlige uldfabrikation i England. Giver et spændende indblik i udløbere som spinding, vævning og filtning. Shire Publ. Album 81, 1994. Brugt 15,-
Braddock, Sarah E. & Marie O’Mahony:
braddock-techno-textiles-800
Techno Textiles – Revolutionary Fabrics for Fashion and Design (192 s). Flot afsøgning af de ”nye tekstiler”, som de bruges primært i moden. Thames & Hudson 1998. Som ny 160,-
Breuning, Birgitte:
05_breuning_filt-paa-den-fede-maade_
Filt – på den fede måde (76 s). En fin buket af hurtige ideer inden for nålefilt, strik og filt samt flere kombinationsteknikker. Lige til at gå i lag med – uanset forudsætninger. Forlaget Olivia 2006. Brugt 100,-
Carlmann, Alice:
05_Carlmann-Alice_Tovning-Filtning-valkning_
Tovning – filtning / valkning (32 s). Praktisk orienteret introduktion til filtning. Flere skabeloner til fx vanter, tøfler og hatte. Finn Jacobsens Forlag 1984. Slidt 95,-
Dalgaard, Hanne Frøsig:
Dalgaard_Hoer-som-husflid
Hør som husflid (102 s). Omfattende beretning om hørrens dyrkning, anvendelse og kulturhistorie. Borgen 1980. Brugt 100,-
Damgaard, Annette: Filt – Kunst, Teknik, Historie (157 s). Omfattende introduktion til såvel historien som teknikkerne bag de klassiske filtehåndværk. En pragtbog, forfatterende arbejdede på i flere år. Hovedland 1994. Slidt 275,-
Electa:
05_Electa_Tissuti-Interni-Annual-85_
Boligtekstiler – Tessuti Interni Annual ’85 (94 s). Katalog over boligtekstiler fra Milanomessen. Inspirerende for alle med interesse for tekstiler. Fokus på stof, tæpper, gardiner og metervarer. Electa Periodici 1985. Brugt 40,-
Gruelund, G. (red.):
05_gruelund_vore-klaeder-spinde-og-vaevestoffer_
Vore klæder – Spinde- og Vævestoffer (86 s). Samling på i alt seks tekster, der alle har dannet grundlag for et foredrag i rækken: ”En Traad gennem Verdenshistorien”. Emnerne omfatter uld, bomuld, hør, silke og kunstfibre. Gyldendal 1941. Slidt 25.
Hansen, Birgitte Krag:
05_Hansen-Birgitte-Kragh_NY-FILT-med-filtenaalen_
Ny filt med filtenålen (107 s). Endnu en af forfatterens inspirerende titler. Her får vi lidt om materialer, udstyr og teknik, inden det går løs med ideer til figurer, relieffer og livagtige dyr. Klematis 2004. Som ny 175,-
Hansen, Ellen Margrethe:
Hansen_Textilvidenskab
Textil-videnskab – om fibre, garner og stoffer (151 s). Læren om tekstile fibre, deres egenskaber, konstruktion og efterbehandling. Berlingske 1971. Slidt 60,-
Hansen, H.P.:
Hansen_Spind-og-Bind
Spind og Bind – Bindehosens, Bindestuens og Hosekræmmerens Saga (238 s.) Med forfatterens dedikation. Historien om bindeegnen, handlen med Norge og nogle af menneskene bag. Et samlerobjekt. Munksgaard 1947. Slidt 240,-
Hansen, Tinna Nørskov:
05_hansentinna-noerskov_filtning_
Filtning – en arbejdsbog for hjem og skole (40 s. + mønsterark). Kort og præcis intro til håndværket at filte. Flere gode modeller. Notabene 1983. Slidt 75,-
Hemme, Jytte:
05_HEmme-Jytte_Uld-hoer-klaeder_
Uld, hør, klæder (38 s). Inspirerende hæfte om uld, hør og klædedragten for godt 100 år siden. Suppleret med stikord og litteraturliste. Museet for Thy og Vester Hanherred, Thisted Museum 1976. Slidt 60,-
Hoppe, Elisabeth og Ragnar Edberg:
05_hoppe-edberg_karte-spinde-farve_
Karte, spinde farve – En bog om hør og uld (80 s). God lille grundbog med informative kapitler om uld, hør og nælder. Siden følger noget om at karte, spinde i hånden og på rok. Ultrakort tekst om syntetisk farvning, lidt længere intro til plantefarvning. Chr. Erichsens Forlag 1973. Brugt 75,-
Hornby, Joan (red.):
05_hornby_himmelsk-silke_
Himmelsk Silke (24 s). Smukt lille katalog udgivet i forbindelse med et besøg af tre kinesiske vævere, der demonstrerede vævning af brokadestoffer. Teksterne er illustreret af akvareller og fotograferede dragter og stoffer. Nationalmuseet 1999. Som nyt 20,-
International Wool Secretatiat:
05_IWS_ULD-for-det-moderne-menneske_
Uld for det moderne menneske (32 s). Kortfattet introduktion til det professionelle arbejde med fåreavl rundt om i verden. Her fortælles om fåreracer, kartegarn, kamgarn og anvendelse. IWS 1974. Slidt 10,-
Jacobi, Karen m.fl.:
05_jacobi_bevaring-af-gamle-tekstiler_
Bevaring af gamle tekstiler (160 s). Bogen er udformet som en praktisk orientet håndbog til brug på museer og i samlinger, der har til opgave at bevare og opbevare tekstiler. Her omtales restaurering, rengøring og vedligehold. Indgår i serien Museumstekniske Studier, Nationalmuseet 1978. Slidt 140,-
Jacobsen, Lis:
05_jacobsen-lis_silkebogen_1_
Silkebogen I (ca. 100 s). Fantastisk lille håndsyet bogværk udgivet for navnkundige Silkehuset på hundredårsdagen 9. oktober 1949. Efter et historisk afsnit om silke og silkeproduktion præsenteres et poetisk udvalg af tekster om og med silke. Rosenkilde og Bagger 1949. Slidt 75,-
Jacobsen, Lis:
05_jacobsen-lis_silkebogen_2_
Silkebogen II (108 s). Smuk opfølgning til bind 1. Her en udsøgt samling af ”silkecitater” fra danske digtere. Den tidligste er Thomasine Gyllembourg, den sidste Kumbel Kumbel (Piet Hein). Poetisk gaveidé. Rosenkilde og Bagger 1950. Slidt 75,-
Jensen, Hans F.:
05_jensen_uld-og-hoer-i-1800-aarene_
Uld og hør i 1800-årene (52 s). Pædagogisk tilrettelagt materiale, der vil kunne finde anvendelse på de fleste klassetrin. Stort kapitel om hyrdeliv og skolegang i 1800-årene forgrenes til arbejdet med uld og hør. Dansk Historielærerforening, september 1983. Brugt 40,-
Jespersen, Gunnar:
jespersen-100-aars-herning-spind-800
Hundrede års Herning-spind (182 s). Udgivet i anledning af jubilæet for Uldspinderiet og Klædefabrikken i Herning 1976. Brugt 120,-
Jørgensen, Hanne:
joergensen-kunstvadskeriets-hemmeligheder-800
Kunstvadskeriets Hemmeligheder eller fuldstændig Veiledning og Belæring i Silke-, Fløiel-, Uld- og Handskevadskeri, samt Behandling af de forskjellige Stoffer der i almindelig Vadsk vise sig uægte (16 s). Meget slidt grønt papiromslag – men utrolig charmerende. Behrends Enke Kbh. 1866. Slidt 400,-
Krogh, Elsa:
05_Krogh-Elsa_Spinderok-spinding-og-garn-design_
Spinderok, spinding og garn-design (64 s). Informativ lille håndbog med mange gode oplysninger om såvel spinding som brug af forskellige værktøjer. Skarv 1985. Slidt 75,-
Lollesgaard, Ulrikka:
05_Lollesgaard-Ulrikka_Faar-til-husbehov_
Får til husbehov (128 s). Anvendelig lille grundbog om emnet. Bygger på forfatterens egen viden og erfaring. Afsnit om anskaffelse, ernæring, pasning og særlige sygdomme. Skarv Naturforlag 1983. Slidt 60,-
Lottrup, Grete:
lottrup-filtning-800
Filtning – Nunofilt & Nålefiltflor (108 s). Efter en kort introduktion gives oplæg til egne ideer ud fra mange gode eksempler. Olivia JP/Politiken 2005. Som ny 125,-
McQuad, Matilda:
mcQuaid-extreme-textiles-800
Extreme Textiles – designing for high performance (224 s). Spændende udstillingskatalog om emnet teknologiske tekstiler. Væsentlig i design-sammenhæng. Thames & Hudson 2005. Som ny 160,-
Schiøtte, Flemming og Minna:
05_Schoette-Flemming_Angora-kaniner-til-husbehov_
Angorakaniner til husbehov (112 s). Erfaringsbaseret introduktion til arbejdet med at holde angorakaniner. Lidt om historie, avl, sundhed og anvendelse. Skarv 1985. Slidt 40,-
Scott, Philippa:
scott-book-of-silk-800
The Book of Silk (256 s). Pragtværk om silken og silkens historie. Forfatteren går tilbage i tiden, rundt i verden, for at ende med et afsnit om silken i den moderne verden. Thames & Hudson 1993. Brugt 275,-
Simonis, Werner Christian:
05_Simonis-W-Chr_Wolle-und-Seide_
Wolle und Seide (80 s). Lille filosofisk værk om mennesket og dets behov for at klæde sig hensigtsmæssigt – fx i uld og silke. (Tysk tekst). Freies Geistesleben 1981. Slidt 20,-
Skougaard, Mette og Helle Thordur Hansen:
Skovgaard-Hansen_Uld-og-hoer
Uld og hør – Tekstilfremstilling i 1800-tallets bondesamfund (40 s). Smukt illustreret lille bog om den nødvendige husflid på landet. Nationalmuseet 1983. Brugt 60,-
Sterm, Poul:
05_sterm-poul_textil-metervarer_
Textil: Metervarer (205 s). Opslagsbog med informationer om råmaterialer, fremstilling og holdbarhed. Omfattende stikordsregister. OBS! ingen vareprøver. Jul. Gjellerups Forlag 1964. Slidt 50,-
Tolstrup og Degn (red.):
FILT_omslag_FINAL_OK.indd
Filte Fantasier (176 s). Inspiration til filtning af beklædning, billeder og skulpturelle ting fra 35 meget forskellige filtere.
FiberFeber 2010.
TILBUD 150,-
Vestergaard, Jette og Ane Marie Holmehave:
VEstergaard_Filt-til-jul-8
Filt til jul (88 s). Rigtig sød mormorbog med mange ideer og gode skabeloner. Tommeliden 1997. Som ny 100,-
Warburg, Lise og Lilli Friis (red.):
spind-og-tvind
Spind og tvind (katalog) (64 s). Kunstindustrimuseet og Herning Museum 1976. Brugt 60,-
Zethner, Ole:
05_Zethner-Ole_Bomuld-et-naturprodukt_
Bomuld – et naturprodukt (48 s). Omfattende introduktion til bomuld, fibren, dyrkning og forarbejdning. Samt lidt om handlen med bomuld rundt om i verden. Skarv 1982. Slidt 40,-
Zethner, Ole:
05_Zethner-Ole_Silke-et-naturprodukt_
Silke – et naturprodukt (48 s). Inspirerende hefte om silke, kvalitet, forædling og forhandling gennem tiden og over hele verden. Skarv 1980. Slidt 40,-
Zethner, Ole og Rie Koustrup:
zethner-silkens-veje-8
Silkens veje (76 s). Få fibre har som silke fascineret og udfordret tekstilt udøvende gennem århundrede. I denne charmerende bog får vi historie, geografi og materialelære. Koustrup & Co. 2007. Brugt 120,-