Kataloger

Forfatter Titel Stand Pris
Alberowa, Zofia:
Sztuki Japonska w Szbiorach Polskich (148 s). Smuk og virkelig billedrig bog med introduktion på polsk til en omfattende udstilling af japansk kunst. Warszawa 1988. Brugt 100,-
Andersen, Ib:
Ib Andersen (1907-2007). (12 s). Nej – IA blev ikke 100 år. Han blev født i 1907 og døde i 1969. Men i anledning af 100-året og 40-året for Hørsholm Kunstforening blev tallet fastlagt. Fin introduktion til en velkendt bladtegner. HK 2007. Som nyt 20,-
Andersson, Thomas G. m.fl. (red):
Guirlanden 25 år (100 s). Omfattende jubilæumskatalog, med forhistorien fortalt af C.F. Garde og ”Guldalder”, et essay af Peter Laugesen. Vedlagt original værkfortegnelse. Århus Kunstbygning 1993. Brugt 40,-
Atila, Folke Kjems m.fl. (red.):
Glasss – 10 unge glaskunstnere (126 s). Flot præsentation af Tobias Møhl, Stig Persson, Micha Maria Karlslund, Trine Drivsholm, Rikke Hagen, Steffen Dam, Marianne Buus, Line Gottfred Petersen, Lene Bødker og Pipaluk Lake. Tekster af Bente Scavenius og Jørgen Schou-Christensen. (Understregninger i teksten). Holstebro Kunstmuseum og Sophienholm 2003. Brugt 75,-
Berg, Dorthe:
Dorthe Berg 1998, Dorthe Berg 2002. (16 + 24 s). To personlige kataloger, der tilsammen giver et fint billede af en ung kunstner i udvikling. I kataloget fra 1998 parafraseres over Bayeux-tapetet, mens der i det andet katalog refereres til dyr, zen og forskellige verdensbilleder. Galleri NB 1998, 2002. Som nye 10,- + 10,-
Bonné, Bente (m.fl.), (red.):
Kunst – Håndværk – Byggeri (48 s). 11 kunsthåndværkere fra DKL udgør Udsmykningsgruppen af 1988. Her er keramik, tekstil, glas og emalje og dokumentation af deres fælles udstilling, som blev vist på Kulturcenter Gammelgaard i Herlev, Helligåndshuset i København og Amtsgården i Sorø, 1988. Brugt 40,-
Brendstrup, Dagmar (red.)
Monica Guggisberg & Philip Baldwin (60 s). Forrygende flot katalog fra en udstilling med de to anerkendte glaskunstnere. Schweiziske Guggisberg og amerikanske Baldwin, fra 1980 et suverænt makkerpar. Glasmuseet Ebeltoft 2002. Brugt 20,-
Broeng, Gitte:
Sommerrejsen tilbage: På sporet efter den tabte tid – med Bredahl, Hartmann, Seidler, Westerberg og Zunino (92 s). På en gang et katalog og en dokumentation af et kunstprojekt, indrammet af Udstillingsplatformen Kunsthus uden Mure. De fem kvindelige kunstnere parafraserer en udstilling på SMK i 1989 med værker af J.Th. Lundbye og P.C. Skovgaard. Et smukt produceret katalog med høj inspirationsværdi. Munkeruphus 2010. Brugt 60,-
Brøns, Helle og Charlotte Sabroe (red.):
Revolutionens Billeder (96 s). Katalog udgivet i forbindelse med udstillingen af samme navn, vist på Sorø Kunstmuseum fra september 2017 til januar 2018. Udstillingen markerede 100-året for den russiske revolution og tog udgangspunkt i den særlige forbindelse, Sorø Museum har i kraft af den testamentariske gave fra Hermod Lannung, museet modtog i 1978 i form af plakater m.m.. Hovedvægten af illustrationerne i kataloget er dog fotografier af Alexander Rodchenko (1891-1956). Dertil kommer en række fyldige artikler om indhold og baggrund. Sorø Kunstmuseum 2017. Som nyt 260,-
Busch, Elizabeth:
Retrospective (40 s). Omfattende præsentation af den amerikanske quilter og billedkunstner Elizabeth Busch (født 1964). På en gang tekstilt fokuseret og samtidig optaget af en særlig billeddannelse inspireret af digitale registreringer og farver. Visions Art Quilt Gallery 2009. Brugt 20,-
Caniaris, Vlassis:
Vlassis Caniaris (1928-2011). (190 s). Forrygende flot præsentation af den græske arte povera kunstner, der tidligt eksperimenterede med vidt forskellige udtryk og medier. Rigt illustreret, tekst på græsk, italiensk og engelsk. Personligt katalog fra den 43. biennale i Venedig, 1988. Brugt 60,-
Decembristerne:
Decembristerne 58 (24 s). Med omslag og 4 linoleumssnit udført af Henry Heerup. Omslaget fremstår lidt slidt, indholdet fejler ikke noget. Fuldstændig værkfortegnelse. Samlerobjekt. Den Frie Udstillings Bygning 1958. Slidt 720,-
Dietrich, Malone (red.):
Danske Kunsthåndværkere (ca. 180 s). Præsentations-katalog for 175 kunsthåndværkere inddelt i keramik, tekstil, glas, metal, foto, papir, emalje og mosaik. Alle er medlemmer af DKL – Danske Kunsthåndværkeres Landssammenslutning og de udvalgte arbejder er gengivet i sort/hvid. Landsdækkende placeringskort. Introducerende tekst ved arkitekt Svend Axelsson. (Tekst på dansk, engelsk og tysk). DKL 1987. Slidt 40,-
DKL:
183 danske kunsthåndværkere (110 s). Klassisk overblikskatalog ordnet efter tilhør i de fem landsdele DKL – Danske Kunsthåndværkeres Landssammenslutning den gang var opdelt i. Vedkommende registrant af flere af vore fremtrædende kunsthåndværkere. DKL 1980. Slidt 60,-
Droese, Felix::
Haus der Waffenlosigkeit (160 s). Informativt og vedkommende katalog over den kæmpestore installation, Droese (født 1950) stod for i den tyske pavillon ved den 43. biennale i Venezia. Enhver der interesserer sig for Joseph Beuys eller Felix Droese vil have glæde af indholdet og teksterne i dette fyldige katalog. Biennale di Venezia 1988. Brugt 80,-
Dronninglund Kunstcenter:
Esben Hanefelt Kristensen (maleri) og Tekstile Visioner (QuilteQunstnerne) (28 s). To markant forskellige præsentationer, der til sammen udgjorde Sommerudstillingen 2008 på Dronninglund Kunstcenter nordøst for Aalborg. De forskellige medier til trods, udgjorde bidragene en fin sammenhæng, der fortsat kan inspirere. DKC 2008. Brugt 10,-
Einarsdóttir, Sigrún (red.):
Glas tråde | Glass threads (44 s). Glas og tekstil – et spil mellem de forskellige udtryksformer og tre temperamenter. Inspirerende og personligt. Glasmuseet Ebeltoft 2004. Brugt 20,-
Engelhardt, Maja Lisa:
Light/Darkness – Way Through Landscape (54 s). Billedsmukt katalog udgivet i forbindelse med kunstnerens separatudstilling på DCA – Danish Contemporary Art Gallery i New York tilbage i 2000. Udstillingen omfattede maleri, gouache og monotypi. Introducerende tekst af Lisbeth Smedegaard Andersen. Og en kort tekst om arbejdet med monotypi af MLE. Udgivet i samarbejde med Galleri Weinberger, Kbh. 2000. Som nyt 180,-
Engelhardt, Maja Lisa:
Sø – Nye malerier og dagsbogsoptegnelser (44 s). Med reference til henholdsvis Tissø på Sjælland og Genesareths Sø i Israel kredser Maja Lisa Engelhardt om temaet sø som et afsæt for en særligt undersøgende tilgang til det at male. Med 20 smukke farvegengivelser af værker, alle kort kommenteret. Galleri Weinberger Kbh. 1997. Brugt 80,-
Frandsen, Erik A.:
Haiti – udstillingskatalog (158 s). Det anføres i forordet, at kataloget er udgivet som en selvstændig publikation med præsentation af Frandsens Haiti-projekt, der spændte over flere år. Ud over en uddybende artikel af Kamma Overgaard Hansen gengives fotos, skulpturer og malerier. Dermed gives en sjælden mulighed for at kaste et komparativt blik på de forskellige udtryksformer. Randers Kunstmuseum 2018. Som nyt 95,-
Frøkjær, Erik:
Mine stunder ved staffeliet… (36 s). Et personligt katalog med eksempler på de blomster- og landskabsmotiver, der var Erik Frøkjærs (1933-2018) foretrukne. Måske ikke verdenskunst, men med dekorative værdier, der kan inspirere til egne eksperimenter. Smuk tryksag. Signeret af kunstneren forrest i bogen. Eget forlag 2003. Som ny 25,-
Fynske Kunsthåndværkere:
K8_Fynske_Verdensrummet-2000_
Verdensrummet 2000 (44 s). Delikat katalog med forord af Anne Christiansen og foto af Tove Kurtzweil. Udgivet i forbindelse med en udstilling i Rundetårn i 2000. Som nyt 20,-
Faaborg, Carin:
Looking for the Sicilians (32 s, stort format). Et projekt båret af flere tilgange. En fascination af de italienske mafiakonstruktioner, en aflæsning af navne og tider på gravsten vha. frottage og endelig forestillingen om det indlejrede motiv. APOGS 2002. Brugt 40,-
Holm, Michael Juul (red.):
Avantgardens Kvinder 1920-1940 (128 s). Udstillingskatalog udgivet i forbindelse med en udstilling af samme navn, vist på Kunstmuseet Louisiana in 2012. Indholdet og historierne om de kvindelige kunstnere er om muligt endnu mere vedkommende i dag – næsten ti år senere. De biograferede kunstnere er: Claude Cahun, Sonia Delaunay, Germain Dulac, Florence Henri, Hannah Höch, Katarzyna Kobro og Sophie Taeuber-Arp. Louisiana Revy, 52. årg. nr. 2, 2012. Som nyt 95,-
Hvidberg, Ena (red.):
En arabeske omkring L.A. Ring (78 s). Spændende katalog, der fortæller historien om maleren L.A. Ring og hans nære tilknytning til familie Kähler. Kataloget blev udgivet i forbindelse med Greve Museums 10 år jubilæum i 1998. Her faldt det naturligt at tage udgangspunkt i L.A. Ring og hans familie som i mange år boede på egnen. Kataloget bliver dermed en slægtshistorie, der rækker fra midten af 1800-tallet og otte årtier frem. Greve Museum 1998. Som nyt 40,-
Issachsson, Frederich Th.:
”Sort Ngongo” – nogle notater om afrikanske inspirationer, døds-, indvielses- og livsmyteres betydning og indvirkning på Claus Bojesens kunst (s. 123-150). Personligt katalog udgivet i forbindelse med kunstnerens separatudstilling i Kunsthallen, København 1999. Brugt 20,-
Jensen, Anders Gaardboe m.fl. (red.):
Kunstnersammenslutningen Martsudstillingen 1951-1982 (192 s). Fornemt udstyret katalog udgivet i forbindelse med en vandre-udstilling, der gik bag om historien og kunstnerne i Martsudstillingen. Blandt de 11 ses bl.a. Ejler Bille, Erik og Anna Thommesen, Harald Leth, Jeppe Vontilius og Gertrud Vasegaard m.fl. Kataloget, der er smukt illustreret, udgør en væsentlig kilde, hvis man interesserer sig for dansk modernisme. Holstebro Kunstmuseums Forlag 2015. Som ny 120,-
Jul, Charlotte (red.):
Biennalen for Kunsthåndværk og Design 2011 (157 s). Ud over at være et superflot katalog for Biennalen er det en vedkommende introduktion til hele området i form af nogle gode baggrundsartikler. Hvorfor er der behov for en biennale, hvordan er status i forhold til de mange mellemformer, der inspirerer generationer af kunsthåndværkere og designere? Og giver det mening at bruge de forskellige kategorier? (Fås med eller uden smudsomslag.) Biennalen & Museet på Koldinghus 2011. Brugt 100,-
Kessanlis, Nikos:
Nikos Kessanlis (1930-2004). (ca. 200 s). Græsk maler, hvis billeder er præget af eksperimenter med billedfladen og forskellige materialestrukturer. Smukt illustreret personligt katalog med omfattende oeuvreliste. Personligt katalog fra 43. biennale i Venedig, 1988. Brugt 60,-
Kjær, Susanne (red.):
Kurv (74 s). Smukt og informativt katalog udgivet i anledning af Pileforeningens 10 års jubilæum i 2007. Jubilæet blev bl.a. markeret med en omfattende udstilling af kurve i mange materialer og med mange udtryk på KunstCentret Silkeborg Bad. Brugt 40,-
Kounellis, Yannis:
Kounellis: Frihed eller døden (125 s). Personligt katalog udgivet i forbindelse med den første udstilling på det nye Heart-museum i Herning. God introduktion til kunstneren og til arte povera. Tekster på dansk og engelsk. Heart 2009. Som nyt 100,-
Kristjánsdóttir, Birna:
Handverk og Hönnun (51 s). Fin præsentation af nogle af de islandske kunsthåndværkere og designere, der var med de først ti år (1994-2004). I 2007 gik projektet over til kollektiv ledelse og butikken i A∂alstræti 12 i Reykjavik er fortsat et besøg værd. H&H 2004. Som nyt 20,-
Kunst og kunsthåndværk…
Kunst og kunsthåndværk langs Vadehavet (72 s + kort). En fælles præsentation af 26 kunstnere og kunsthåndværkere indenfor forskellige genrer. Sammenhængen udgøres af deres tilknytning til vadehavsregionen. K&KLV 2003. Brugt 20,-
Lium, Randi Nygaard (red.):
Symbolsk orden (36 s). En udstilling med værker af 11 norske kvindelige kunstnere, der alle har en form for berøring med Trøndelag. På en gang dogme og feminisme og alligevel ikke. Trondheim og Rogaland Kunstmuseer 2005-06. Brugt 20,-
Lysgaard, Per:
Personligt katalog (24 s). Farvestrålende præsentation af den norske keramiker Per Lysgaard (født 1958), der arbejder fabulerende og evigt eksperimenterende med afsæt i sit værksted i Røros. Egen udgivelse u.å. Brugt 20,-
Lütken, Per:
Per Lütken – glas er liv (108 s + 54 s katalog). En fantastisk opslagsbog, hvis man interesserer sig for Per Lütken og hans mangeårige samarbejde med Kastrup Holmegaard Glasværk. De først 108 sider afdækker historien og viser smukke eksempler på eksperimenter og velkendte brugsserier. Personlig har jeg stor glæde af “Min sorte Bog”, PL’s egne skitser fra 1942-1985. NNF – Arnold Busck 1986. Som ny 175,-
Madsen, Bolette Marie:
Corner 2018 (96 s). Billedrigt katalog med præsentation af årets udstillere. Kunstnersammenslutningen Corner blev stiftet i 1932 og regnes idag blandt landets største sammenslutninger. Dette katalog refererer til udstillingen på Sophienholm, hvor Corner nu udstiller for 10. gang. I de indledende tekster redegøres for den seneste fornyelse i den gamle sammenslutning. Corner 2018. Som nyt 40,-
Marnersdóttir, Malan (red.):
Faroese Art (48 s). Et fint snit gennem moderne færøsk kunst. Efter en mere overordnet introduktion præsenteres værker af seks vidt forskellige kunstnere. Nordurlandahusid i Føroyun 2005. Brugt 40,-
Nyström, Anna (m.fl.), (red.):
K8_Nystroem-Anna_Konstfeminism_
K8_Nystroem-Anna_Konstfeminism1_
K8_Nystroem-Anna_Konstfeminism2_
K8_Nystroem-Anna_Konstfeminism3_
Konstfeminism – Strategier och effekter i Sverige från 1970-talet till i dag (320 s). Omfattende introduktion til emnet med bidrag fra adskillige af Sveriges fremmeste kvindeforskere. Oprindeligt udgivet som katalog til udstillingen af samme navn, vist på Dunkers Kulturhus i Helsingborg m.fl. Atlas 2005. Som nyt 175,-
Nørgaard, Lars:
The French Clot-nection (92 s). Flot forløbskatalog, der dokumenterer et samarbejde mellem kunstneren Lars Nørgaard og Atelier Clot, Bramsen & Georges i Paris. Der er tale om et kæmpestort litografi skabt i perioden 2016-2017. Med en introducerende tekst af Lisbeth Bonde (på dansk, fransk og engelsk). Atelier Flot, Bramsen & Brunholt 2017. Som nyt 80,-
Physant, Lars:
Serendipia – Et lykketræf (144 s). Et overdådigt og flot katalog fra udstillingen af samme navn. Strukturen i kataloget hviler på tre tilgange: Kosmos, Polykosmos og Psykokosmos. Første del har referencer til C.W. Eckersberg og hans betydning for LP. Anden del viser forskellige eksperimenter med maleri på fragmenterede og opdelte flader, mens psykokosmos omfatter en mere åndelig dimension. Kataloget udgør en fornem tilgang til oplevelsen af LP’s særlige og facetterede billedværk. Kastrupgårdsamlingen 2017. Som nyt 240,-
Sabroe, Charlotte (red.):
Sorø Kunstmuseum – Et snit i tiden (176 s). Her får vi både historien om Sorø Kunstmuseum, der officielt blev stiftet den 29. maj 1949, og et farverigt indblik museets samling. Dermed kan kataloget både læses som stedsspecifikt og mere generelt som en vedkommende og overskuelig intro til kunsthistoriske periode fra 1700-tallet og frem. I 12 periode-afsnit gives et indblik i bl.a. Guldalderen, Modernismen, Pop Art og bevægelserne i 1980’erne og frem. Museets samling er ganske enkelt enestående, hvilket også fremgår af de illustrerede værker. Og som et særkende tæller museet Hermod Lannungs Samling af russisk kunst. Sorø Kunstmuseum 2013. Som ny 60,-
Sanchez, Marc (red.):
Jean Nouvel, Christian de Portzamparc & Philippe Starck (144 s). Omfattende oeuvrekatalog over tre mastodonter inden for arkitektur og design. (Tekster på italiensk, fransk, tysk og engelsk). Udgivet i forbindelse med udstillingen i den franske pavillon, XLIV Biennale de Venezia 1990. Brugt 80,-
Sartori, Donato:
Commedia dell’ Arte og Sartoris masker (172 s). Der er tale om et stort og informativt katalog udgivet af ‘Husets Teater og Udstillinger’. Det er på en gang en dyk ned i en tidslomme og en dokumentation af en helt særlig genre inden for det politiske teater. Vi bliver sendt til Italien for at høre historien om Donato Sartoris masker og de kulturpersonligheder, der kom hos ham – nogle kendte som Dario Fo og folk fra Odinteatret, andre med en anden tilgang til fx Commedia dell’ Arte. I forskellige billedsekvensen vises fremstilling og brug af forskellige masker. (Illustrationer primært i sort/hvid). HTOU 1984. Brugt 120,-
Sieverding, Katharina:
Katharina Sieverding (født 1944). (88 s). Tjekkisk født fotograf, der har arbejdet eksperimenterende med sit medie siden studietiden hos bl.a. Joseph Beuys. Dette personlige katalog blev udgivet da hun repræsenterede Tyskland ved Venedig-biennalen i 1997. Brugt 40,-
Smulders, Paul:
Paul Smulders (24 s). Hollandsk maler (født 1962), i Danmark repræsenteret af Galleri NB. PS’s værker er kraftfulde og stadigt eksperimenterende i et næsten grafisk forløb påvirket af maleriske elementer. Personligt katalog, egen udgivelse 2000. Brugt 10,-
Stabell, Anette (red.):
Margrethe II – Maleri og kirketekstiler (60 s). Smukt illustreret og klart opbygget katalog med værkfortegnelse og eksempler på Dronningens forskellige udtryksformer. Marienlyst 1998. Brugt 60,-
Steinsvik, Tone Sinding m.fl. (red.):
K11_Steinsvik-Sinding_Margrethe-II_
Margrethe II – Maleri · Akvarel · Kirketekstil (72 s). Smukt lille katalog med en omfattende tekst om og introduktion til en udstilling af Dronningens kunstneriske arbejde på Nyfossum, Blaafarveværket, Norge 1991. Brugt 100,-
Sørensen, Arne Haugen:
Arne Haugen Sørensen (48 s). Personligt katalog over kunstnerens separatudstilling i Pakhuset, Nykøbing Sjælland 1993. Med original pressemeddelelse og invitationskort. Kunstforeningen Pakhuset 1993. Brugt 30,-
Thomsen, Sys:
Kommentar til en udstilling (126 s). Fin lille håndskrevet bog med tanker og refleksioner over livet, keramikken og det at lære i så fjern en kultur som den japanske. Udgivet i forbindelse med udstillingen “Japan · Keramik”, der blev vist flere steder rundt i landet. Kunstindustrimuseet 1991. Brugt 60,-
Tolstrup, Lisbeth (red.):
K8_Tolstrup-Lisbeth_Kolding-bygger-kunstmuseum_
Kolding bygger kunstmuseum (24 s). Her fortælles baggrunden for Kunstmuseet Trapholt og starten på historien. Kunstmuseet Trapholt 1985. Brugt 20,-
Tøjner, Vibeke:
Landskabets rum (94 s). Vibeke Tøjner (født 1961) er som maler autodidakt, men har en abstrakt ekspressiv tilgang til det at male. Dertil kommer en forkærlighed for store formater. Her vises såvel store som mindre formater, mens tilgangen til Tøjners billeder udfoldes i tekster af Henrik Wivel og Lisbeth Bonde. Kastrupgårdsamlingen og Nordjyllands Kunstmuseum 2003. Slidt 50,-
Valvo, Ninfa m.fl.:
Meet the Artist (152 s). Med omkring 150 selvportrætter af amerikanske kunstnere gives en  introduktion til kendte såvel som mere ukendte kunstnere. I tilgift får vi et vue over stilarter, der i den aktuelle perioder peger i flere retninger. De Young Memorial Museum, San Francisco 1943. Slidt 75,-
Villumsen, Anne-Mette m.fl. (red.):
Susette Holten, født Skovgaard – Den glemte søster (224 s). Pragtværk udgivet i forbindelse med 150-året for kunstnerens fødsel. SHfS indtog en væsentlig position i sin samtid både som maler og som tekstil kunsthåndværker, hvilket belyses her i bogen. Skovgaard Museet og Vejen Kunstmuseum 2013. Som ny 150,-