Opslag og undervisning

 

Forfatter
Titel Stand Pris
Andersen, Ellen (m.fl. / red.):
Andersen_Berlingske_Haandarbejds-Bog_
Berlingske Haandarbejds-Bog. Naal og Væv i Leksikon. Opslagsværket over dem alle! Tre fyldige og informative bind med omtale af stort set alt hvad der er vide om håndarbejde (1-3). Pris pr. stk./sæt. Berlingske 1943/50. Stk.
Sæt
120,-
300,-
Bang, J.P.:
Liv og Kunst – Dansk dekorativ Kunst og Arkitektur (108 s + to omslag med plancher). Det her er ganske enkelt et imponerende værk, udgivelsesåret taget i betragtning. Forfatteren arbejdede i 10 år med at indsamle viden og illustrationer til sit værk, der kom til at bestå af en bog med introducerende tekst og 90 plancher. Formålet var at skabe en ramme for undervisning i bl.a. Oldtidens ornamentik og dekorativ kirkekunst suppleret med eksempler fra nogle af håndværksfagene. Kan forekomme altmodisch i sin form, men er et klenodie for den nysgerrige læser. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, København 1953. 3 dele 220,-
Belling, Nina (m.fl.):
Belling_Kostumefabrikken_
Kostumefabrikken – fra projekt til daghøjskole (79 s). En god historie om et godt og vedkommende projekt til inspiration for kreative sjæle. AOF Hovedstaden 1996. Som ny 35,-
Cederstrøm, John (red.), m.fl.:
Lærerprofessionalisme (232 s). Væsentlig debatbog, der drøfter begrebet professionalisme under forskellige optikker, som fx: didaktik, modernitet, etik og kompetence. De enkelte artikler kan med udbytte læses hver for sig. Unge Pædagoger 1993. Brugt 65,-
Danielsen, Kim Beck:
Danielsen_Fr-Sypige-til-Haandarbejdslaerer_
Fra Sypige til Håndarbejdslærer – Odense Fagskoles historie 1910-1985 (94 s). Ikke alene historien om en skole, men også baggrunden for en uddannelse og et væsentligt bidrag til den danske kvindesag. Systime 1985. Slidt 60,-
Drotner, Kirsten:
At skabe sig – selv. Ungdom, æstetik, pædagogik (186 s). Trods sine mere end 25 år på bagen er denne bog fortsat en milepæl til forståelse af unges mediebrug og digitale dannelse. Drotner var i den grad på forkant, da hun skrev bogen og anslog med sin åbne tilgang nogle perspektiver, der giver mening i kortlægningen af det æstetiske og fremtidens skole. (Bogen er i god stand, men har nogle noter og overstregninger fra tidligere ejer). Gyldendal 1995. Slidt 120,-
Enthoven, Jacqueline:
Enthoven_Stitchery-for-Children_
Stichery for Children (172 s). Super oversigt over broderisting – tilrettelagt for børn og unge, der har lyst til at lære om og arbejde med frit skabende broderi. Van Nostrand Reinhold 1968. Slidt 100,-
Halby, Lis (red.):
Halby_Som-en-fisk-i-vandet_
Som en fisk i vandet – håndarbejde mellem tradition og refleksion (80 s). 8 personlige artikler om de tanker og ideer, der blev arbejdet med på DLH i 90’erne. Danmarks Lærerhøjskole 1997. Slidt 75,-
Hansen, Mogens:
Håndværkets skole – om undervisning og læring (103 s). Fortsat en vedkommende bog skrevet af en klog mand med stor viden og kærlighed til det hele menneske. Bogen er inddelt i fem overskuelige kapitler og hviler på respekten for at bedrive “skole til hoved og hænder”. Kroghs Forlag A/S 1997. Brugt 95,-
Hansen, Sofie og Johanne Blom:
Hansen-Blom_Haandarbejdet-i-skolen_
Haandarbejdet i Skolen (205 s). Haandbog for Lærerinder. Og så er den tilmed anbefalet af Undervisningsministeriet! Praktisk pædagogik og masser af forslag til håndarbejde i forskellige teknikker. (Et eksemplar med Johanne Bloms dedikation til Gerda Bohn-Jespersen). G.E.C. Gads Forlag 1929. Meget slidt 120,-
Hohr, Hansjörg og Kristian Pedersen:
Perspektiver på æstetiske lære-processer (101 s). Et vægtigt og fortsat aktuelt indlæg i debatten om det æstetiske perspektiveret på baggrund af skolefaget billedkunst. Forfatterne har noget på hjertet og med deres dobbelte faglighed som undervisere og teoretikere lægger de op såvel fortsat dialog som praktisk afprøvning. Dansklærer-foreningen 1996. Som ny 75,-
Højmar, Marie: Haandarbejdsbogen – Lærerindens Bog I (110 s). I indledningen til dette fine stykke håndarbejdshistorie kan man bl.a. læse: “Denne bog er skrevet i en Tid, hvor Haandarbejde i Skole og hjem har haft trange Kaar, men den tager sigte på en Fremtid, hvor en Stump Tøj og et Nøgle Garn uden skrupler kan bruges”. Bogens indhold lægger sig derefter tæt op ad de emner og teknikker, der tænkes praktiseret i håndarbejde, den gang det endnu var et fag i folkeskolen. Mange fine ideer og anvisninger. Jul. Gjellerups Forlag, 1947. Slidt
X-bib
95,-
60,-
Højmark, Marie: Haandarbejdsbogen – Lærerindens Bog II (136 s). Her er så anden del af den instruktive bog til underviserens brug. Efter de indledende kapitler om indretning af lokalet, symaskinens burg valg af egnede materialer gives forslag til indhold. Det gælder syning og strikning i sjette og syvende skoleår, samt syning i afgangsklasser og ungdomsskole – det vi i dag ville kalde udskolingen. Jul. Gjellerups Forlag 1948. Brugt 120,-
Højmar, Marie:
Haandarbejdsbogen til 3. Skoleaar (55 s). Ret vildt, hvad pigerne skulle kunne i 3. kl. Vanter og bamser strikket på to pinde, syede forklæder og servietter med broderede dyr. Jul. Gjellerups Forlag 1947 / 1952. Slidt 65,-
Højmar, Marie:
Haandarbejdsbogen til 5. Skoleaar (64 s). Skøn samling af modeller til syning, strikning og hækling. Alle er praktiske og funktionelle. Bl.a. en klassisk hæklet grydelap. Jul. Gjellerups Forlag 1947. Slidt 65,-
Højmar, Marie:
Haandarbejdsbogen til 7. Skoleaar (50 s). Fra indholdet: måltagnig, fransk søm, kraver, knaphuller og lapning. Samt forskellige sting, borter og lidt om strikning. Jul. Gjellerups Forlag 1948. Slidt 65,-
Illeris, Knud m.fl.:
Pædagogisk udviklingsarbejde – mellem selvforvaltning og styring (120 s). Trods skiftende lovgivning er pædagogisk udviklingsarbejde en nødvendig forudsætning for opdatering af egen undervisning. Her et historisk overblik og forslag til praksis. Unge Pædagoger, B51, 1989. Brugt 60,-
Jensen, Henning:
Om undervisning i formning (82 s). En bog fra en anden tid, men fortsat med gode faglige overvejelser over børn og billedarbejde. Udover et historisk tilbageblik er der nogle gode forslag til billedarbejde på forskellige klassetrin. God inspiration til nye lærere i billedkunst. Aschehoug Dansk Forlag 1969. Brugt 60,-
Jensen, Kim:
Designfag 1 (80 s). Bogen er tilrettelagt som et grundlæggende kursus i farvelære, frihåndstegning, akvarel og design. Det er vigtigt at være opmærksom på, at den har udgangspunkt i NCS-farvelæren. Dvs. der arbejdes med fire elementærfarver og en synsmæssig opfattelse af farver. Erhvervsskolernes Forlag 1992. Brugt 60,-
Jensen, Kim:
Designfag 2 (66 s). Bogen ligger i direkte forlængelse af Designfag 1. Den er opdelt i tre afsnit, hvoraf det første bygger på en gennemgang af Johannes Ittens farvelære kombineret med NCS-farverlæren. Sammenhængen uddybes i afsnit 2, mens der er fokus på forskellige former for tegning i bogens tredje afsnit. Erhvervsskolernes Forlag 1992. Brugt 60,-
Jensen, Kim:
Designfag – Lærervejledning (63 s). Vejledninger dækker både det grundlæggende kursus fra Designfag 1 og det videregående kursus fra Designfag 2. Her er beskrivelse af undervisnings-forløb, forslag til enkeltstående projekter og designbaserede opgaver. Der er tale om et godt arbejdsmateriale, der fortsat kan inspirere. Erhvervsskolernes Forlag 1992. Brugt 60,-
Jørgensen, Mette:
Bæredygtigt design (111 s). Pædagogisk tilrettelagt bog, der efter en kort teoretisk indføring i området præsenterer en række grundigt afprøvede ideer og projekter, der er velegnede til anvendelse i faget håndværk og design i folkeskolen. Undervejs suppleres med fakta, der kan belyse de enkelte emner og bruges i bredere anlagte projekter. Meloni 2011. Som ny 275,-
Kjærvang, Ulla m.fl.:
Æstetik – ja tak. En inspirations-bog om hverdagsæstetik i grund-skolen (80 s). En vedkommende lille tryksag, der gennem eksempler og artikler sætter fokus på et evigt aktuelt emne – nemlig omgivelsernes betydning for et godt læringsmiljø. Med bidrag af Kjeld Fredens, Bjørn Nørgaard, Jens Arentzen og Charlotte Munksø. Dansk Center for Undervisningsmiljø 2003. Som ny 40,-
Knudsen, Susanne V. (red.):
Æstetik og Didaktik 1+2 (96+216 s). De to bøger rummer en del af de indlæg, der indgik i et tværfagligt seminar i 1993 om emnet. Vedkommende og tankevækkende læsning af førende forskere. Didaktiske Studier, bind 6 og 14, DLH 1993, 1994. Brugt 60,-
Kruhøffer, Hannah (red.):
Kruhoeffer_Den-Store-Haandarbejdsbog_
Den Store Håndarbejdsbog (408 s + snitmønstre + prikkebreve). I ti store, pædagogisk tilrettelagte kapitler, gennemgås forskellige håndarbejdsteknikker. Inspirerende, også til selvstudium. Nordens Bogforlag 1954. Slidt 200,-
Lowenfeld, Viktor og W. Lambert Brittain:
Lowenfeld_Kreativitet-og-vækst_
Kreativitet og vækst (333 s). Det er sjældent, at en bog om kreativitet, kunst og undervisning bliver en bestseller. Men her er en vaskeægte en af slagsen. Gjellerup 1976. Slidt 50,-
Lundberg, Pia (red.):
Krop, Kultur & Kundskaber (191 s). Gennem 8 fagligt funderede artikler belyses en række nye perspektiver på betydningen af uddannelsesforskning inden for de æstetiske fag. Krop og kropslighed forbindes og bogen har bud til alle, der underviser i fag som håndværk og design, billedkunst og hjem-kundskab. Kursiv nr. 4, DPU Aarhus Universitet 2009. Brugt 40,-
Manuelle Fag
Manuelle-Fag_nr-2-1994_
Manuelle Fag nr. 2, 19. årgang (40 s). Vedkommende kig tilbage til midt-90’erne, hvor de første kandidater i tekstile fag blev udklækket på DLH. Manuelle Fag 1994. Brugt 20,-
Nielsen, Anne-Mette Due m.fl.
Skals Håndarbejdsskole 1959-2009 (152 s). En smuk markering af skolens 50 års jubilæum. Stifteren, Gunhild Gaardsdal fortæller historien fra 1959-1993, fulgt af Mette Lise Rössings årsdagbog fra 1994-2003. Og endelig lidt om skolen frem til jubilæet. Dertil hilsner fra venner af huset og flere tidligere elever. Herlig håndarbejds-historie. Skals 2009. Som ny 120,-
Parsons, Thomas:
Parsons_Designers-Guide-to-Patterns_
Designers’s guide to Scandinavian patterns (128 s). Herlig øjenåbner inden for tekstile teknikker i fortid og nutid. Studio Editions, London 1993. Slidt 40,-
Petersen, Margrethe (red.):
Petersen_Bonniers-Store-Haandarbejdsleksikon_
Bonniers Store Håndarbejdsleksikon Sælges i enkeltbind. Kontakt mig for nærmere information om aktuelle numre til salg. Rabat ved køb af flere bind. Bonnier 1995. Brugt 75,-
Rasch-Christensen, Andreas:Rasch-Christensen: Praksisfaglighed Praksisfaglighed i skolen (236 s).  En informativ debatbog med indlæg fra en lang række forskere og undervisere. Emnerne relateres fra begrebet praksisfaglighed til bl.a. problembaseret undervisning, skoleudvikling  og arbejdspædagogik. Undervejs belyses emnet i relation til de enkelte skolefag. DAFOLO 2023. Som ny 240,-
Rasmussen, Jens:
Socialisering og læring i det refleksivt moderne (178 s). Vedkommende debatbog, der med afsæt i forfatterens erfaring som underviser på DPU diskuterer socialisering, identitet og samfundet som ramme for moderne undervisning. Unge Pædagoger, B62, 1996. Brugt 85,-
Refsnæsskolen: Håndarbejde – Inspiration / Vejledning (32 s). En samling af ideer udvalgt med særligt blik for arbejdet med elever med forskellige former for funktionsnedsættelse. Samlingen blev til i forlængelse af en studiekreds for lærere og konsulenter, afholdt i december 1981. I dag oplagt som idéhæfte til brug i faget håndværk og design. Refsnæsskolen, Kalundborg 1981. Slidt 20,-
Rienecker, Lotte, Peter Stray Jørgensen og Signe Skov:
Den gode opgave – Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser (382 s). Den kan forekomme uoverkommeligt at skulle igang med at skrive en større opgave på en given uddannelse. I denne bog er der hjælp at hente. I 14 overskuelige kapitler gennemgås opgavetyper, genrer, indkredsning af problemformulering og ikke mindst de formater, man kan møde som studerende. 4. udgave, Samfundslitteratur 2014. Som ny 110,-
Salicath, Bent (red.):
Salicat_Kunsthaandvaerk-kunstindustri-1961_
Kunsthåndværk / Kunstindustri 1961 (108 s). Om bl.a. Lunningprisen, og med eksempler på tidens sublime kunsthåndværk. Katalog, landsudstillingen i Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk 1961. Slidt 220,-
Singers, Susanne (red.):
Singers_Elevernes-alsidige-personlige-udvikling_
Elevernes alsidige personlige udvikling gennem HÅNDARBEJDE (58 s). Godt lille faghæfte med inspiration til at arbejde med håndarbejde, både i ren tekstil forstand og mere tværfagligt, fx som håndværk og design. Danmarks Håndarbejdslærerforening 2004. Som nyt 50,-
Singers, Susanne (red.):
Singers_Skulpturelt-haandarbejde_
Skulpturelt håndarbejde – et formidlingsprojekt (38 s). En fin samling ideer til at arbejde frit skabende i undervisningssammenhæng. Ideer til mellemtrin og valgfag. Danmarks Håndarbejdslærerforening 2008. Som nyt 50,-
Sneum, Rikard:
Børn, Kunst og Skole (107 s). En markant lille bog, der dels beretter om grundlaget for skolefaget formning, dels rummer den erfarne undervisers overvejelser over egen undervisning i billedkunst. G.E.C. Gads Forlag, 3. oplag, 1967. Brugt 60,-
Steffensen, Helga:
Steffensen_Haandarbejdsundervisning_
Håndarbejdsundervisning (246 s). En sand grundbog i det at undervise i håndarbejdes forskellige discipliner skrevet af en af fagets grand old ladies. Med HS’s originale signatur. Borgen 1978. Slidt 75,-
Svarre, Kurt (red.):
Håndbog i Sløjd – Andre materialer – Frisk træ, Pil, Børsten-binding, Ben og horn, Læderarbejde, Glasperler og Sten (84 s). Bag de enkelte afsnits grundige beskrivelser  og modelforslag gemmer sig nogle af sløjdfagets stærke navne. I dag er indholdet vel mest relevant i faget håndværk og design. Dansk Skolesløjds Forlag 2006. Brugt 295,-
Tolstrup, Lisbeth (red.):
Fra nyttefag til gadekunst – et fag i forandring (72 s). I seksten inspirerende artikler berettes om skolefaget håndarbejde som det udfoldede sig 1965-2015. Danmarks Håndarbejdslærerforening 2015. Nyt 100,-
Tolstrup, Lisbeth (red.):
Tolstrup_Knuder-og-knaster_
Knuder & knaster –Håndværk i nye dimensioner (36 s). Præsentation af ideer og projekter skabt af børn i skolen og lærerstuderende rundt om i landet. Danmarks Håndarbejdslærerforening 2011. Som ny 50,-
Wallin, Karin:
Wallin_Hvis-oejet-fik-magt_
Hvis øjet fik magt (151 s). Om de 100 sprog og den skabende pædagogik i Reggio Emilia. Hjertevarm indføring i en af de måske mest kreative pædagogiske ideer, der kendes i Europa. B&U 1987. Slidt 60,-
Ytterstad, Bente:
Rett i garnet – En hovedfagsoppgave om kombinasjonen strikking og toving anvendt for å forme hodeplagg (92 s). Spændende og omfattende opgave, der bygger for helt praktiske undersøgelser og afprøvninger af hvordan strikning og filtning kan kombineres ved fremstilling af huer, hatte og andre former for hovedbeklædning. HiO-rapport nr. 16, 2002. Slidt 60,-