Kunstteori, -historie og -opslag

Forfatter Titel Stand Pris
Andersen, Troels:
Eksempler og motiver (232 s). Artikler om dansk kunst i det 20. århundrede. En øjenåbnende og bredspektret introduktion til nogle af de kunstnere og strømninger, som forfatteren har mødt og forholdt sig til gennem mere end 30 år. Teksterne giver dermed et helt særligt indblik i perioden og i vidt forskellige kunstneriske temperamenter. Borgen 1988. Brugt 120,-
Broby-Johansen, R.:
K10_Broby-Johansen_Den-danske-billedbibel-i-kalkmalerier_
Den danske Billedbibel i kalkmalerier (228 s). Meget smuk udgave indbundet med overtræk i håndmønstret papir og læderryg. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag  (2. opl.) 1948. Brugt 160,-
Broby-Johansen, R.:
Ismerne (80 s). Ikke mindre end 50 ismer har Broby fundet værdige til at indgå i denne oversigt, der kortfattet og rigt illustreret sætter ord og billeder på begreberne. Set under en aktuel vinkel kom han nu lidt let til brugen af flere af ’ismerne’, men det gør ikke billedsiden mindre interessant. Gyldendal 1977. Brugt 85,-
Gotfredsen, Lise:
Når ting bliver kunst (240 s). Opfølgeren til ”Billedets Formsprog”. LG giver en række helt personlige bud på hvad der egentlig skete med kunsten op gennem det 20. århundrede. Gads Forlag 1999. Brugt 150,-
Jeppesen, Michael:
Best of 67 x Kunst (240 s). Ukrukket og ret ligefrem i sit sprog øser Michael Jeppesen af sin egen begejstring over mangfoldigheden i samtidskunsten. Med humor, nærvær og stor respekt fortælles om værker, kunstnere og tilgange, som de er iagttaget blandt 67 eksempler. Nogle er solister, andre grupperinger, der under fælles navne udfordrer oplevelsen hos beskuerne. Et godt værk at blive klog af, når det gælder det, der rører sig i tiden. Strandberg 2013. Som ny 220,-
Jespersen, Gunnar:
De Abstrakte – Historien om en kunstnergeneration (240 s). Om denne udgave skriver forfatteren bl.a.: “Bogen interesserer sig for mest for de abstrakte kunstneres ungdoms- og gennembrudsår, og den er særligt optaget af den danske del af historien”. Og så går det ellers løs med afsæt i Egill Jacobsen og de kredse, han færdedes i. 2. reviderede udgave, Kunstbogklubben 1991. Brugt 120,-
Meyers, Hans:
Streg, form og farve (184 s). En praktisk opslagsbog der omhandler vidt forskellige teknikker og arbejdsformer inden for billedkunst. Skrevet af den tyske kunstner og kunstpædagog Hans Meyers og forbilledligt oversat af Ib Spang Olsen og Ib Permin. Kan fint hamle op med “tante Google” når det kommer til faglig viden. Høst & Søn 1958. Slidt 60,-
Mortensen, Klaus P. (red.):
Uden for murene – Fortællinger fra det moderne gennembruds København (288 s). I 19 omfattende tekster indkredses emnet historisk, kunstnerisk og med fokus på livet i en by under voldsom forandring. Golden Days & Gads Forlag 2002. Som ny 190,-
Nørregård-Nielsen, Hans Edvard:
Dansk Kunst 1 (472 s). Omfattende grundbog, der i ti vedkommende og velskrevne kapitler trækker linjer fra Kirkens Billeder over enevælden og guldalderen til nogle af kunstnerkolonierne og ikke mindst påvirkningen fra Paris. Afrundes af en introduktion til modernismen, de abstrakte og bevægelserne i 1970’erne. God at blive klog af. Gyldendal 1990. Som ny 160,-
Nørregård-Nielsen, Hans Edvard:
Dansk Kunst 2 (329 s). I dette bind findes  ca. 750 biografier af danske billed-kunstnere, hvilket omfatter et udvalg af anerkendte malere, grafikere og billedhuggere. De fleste kunstner-sammenslutninger omtales kort. Selvfølgelig kan et værk af denne type ikke erstatte en vedholdende digital søgning, men det kan inspirere til at dykke ned i historien og finde sammenhænge, der kan tjene til belysning af særlige forhold på den danske kunstscene. Gyldendal 1989. Som ny 120,-
Parry, Linda: Textiles of the Arts and Crafts Movement (160 s). Et billedstærkt værk med flere end 150 illustrationer, heraf ca. en tredjedel i farver. Den periode, der betegnes Arts and Crafts, ligger omkring 1880-1920 og tilskrives stor betydning for smag og uddannelse i årtierne frem, hvor især kunstindustri og kunsthåndværk blev stærkt påvirket. Her fortælles historien, mange designere beskrives og der vises nogle af de smukke interiører, der blev skabt den gang. (Engelsk tekst). Thames and Hudson 1997. Brugt 160,-
Pohl, Eva:.
K10_Pohl-Eva_En-plads-i-solen4_ K10_Pohl-Eva_En-plads-i-solen5_
En plads i solen – kvindelige danske kunstnere mellem 1850 og 1930 (272 s). 85 kunstnerbiografier med introduktion til en af de måske væsentligste perioder i kvindelige danske maleres historie. Tekst på dansk og engelsk. Forlaget North 2007. Som ny 280,-
Read, Herbert:
Kunstens græsrødder (129 s). Herhjemme er HR (1893-1968) nok bedst kendt for bogen ”Education Through Art” fra 1943 som fik en særlig betydning for undervisningen i billedkunst som skolefag. Nærværende udgivelse udkom på engelsk allerede i 1937 og går ind i drøftelser af relationen mellem kultur og samfund samt ’æstetisk opdragelsesmetode’. (Delvist uopskåren). Wivels Forlag, København 1949. Brugt 65,-
Nielsen, Claudine S.:
Den Fries Kvindelige kunstnere 1891 (48 s). En fin og relevant markering af 100-året for Den Frie Udstilling. Her præsenteres vi for de fem kvindelige kunstnere, der var med den gang. Susette Skovgaard Holten, Johanne Krebs, Marie Krøyer, Agent Slott-Møller og Edma Frölich Stage. Hver enkelt kunster er præsenteret i en klassisk biografisk tekst fulgt af private illustrationer og enkelte værkbilleder samt forslag til videre fordybelse. Kvindemuseet i Danmark og Skagen Museum 1991. Slidt 75,-
Weirup, Torben (red.):

 

KE 90 år – Kunstnernes Efterårsudstilling (199 s). KE er et begreb blandt kunstnere og ikke mindst i den danske kunsthistorie op gennem det 20. århundrede. Bogen er struktureret i perioder fra 1950 og frem. Gennem 18 indsigtsfulde artikler fortælles nogle af de mange historier, der gennem årene har bidraget til at gøre KE til det, den er – et arnested for talent, afsøgning og kunstnerisk udfoldelse. KE 1990. Brugt 75,-
Aagesen, Dorthe (red.):
Avantgarde i dansk og europæisk kunst 1909-19, Picasso, Kandinsky, Scharff, Chagall og Severini (224 s). Omfattende introduktion til sammenhængen mellem den historiske avantgarde på dansk og international grund. Statens Museum for Kunst 2003. Brugt 175,-