Kunstteori, -historie og -opslag

Forfatter Titel Stand Pris
Broby-Johansen, R.:
K10_Broby-Johansen_Den-danske-billedbibel-i-kalkmalerier_
Den danske Billedbibel i kalkmalerier (228 s). Meget smuk udgave indbundet med overtræk i håndmønstret papir og læderryg. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag  (2. opl.) 1948. Brugt 160,-
Broby-Johansen, R.:
Hverdagskunst – Verdenskunst (216 s). Den mand kunne bare noget med at se overraskende sammenhænge. Bogen er en rablende tour de force gennem perioder, stilarter og udtryksformer. Spændende som en krimi og båret af et begavet menneskes egen nysgerrighed. Gyldendal 1977. Brugt 95,-
Broby-Johansen, R.:
Ismerne (80 s). Ikke mindre end 50 ismer har Broby fundet værdige til at indgå i denne oversigt, der kortfattet og rigt illustreret sætter ord og billeder på begreberne. Set under en aktuel vinkel kom han nu lidt let til brugen af flere af ’ismerne’, men det gør ikke billedsiden mindre interessant. Gyldendal 1977. Brugt 85,-
Broby-Johansen, R.:
Vi ser på kunst fra middelalderen og fra nyere tid (84 s). Informationsrig tour de force gennem flere århundreders kunst skrevet med forfatterens vanlige kompakte tilgang til tekst og billeder. Gyldendal u.å., ca. 1958 Slidt 40,-
Brochmann, Odd:.
brochmann-stil-form-faellesskab800
Stil, form og fællesskab (129 s). Kortfattet lille stilhistorie charmerende illustreret med forfatterens egne tegninger. Nyt Nordisk Forlag 1972. X-bib 20,-
Celebonovic, Aleksa:
Some call it Kitsch – masterpieces of bourgeois realism (200 s). En til tider overraskende morsom billedbog med eksempler på mange af de motiver, der fandt vej til samlere, før modernismen bragede igennem. Efter en kunsthistorisk introduktion præsenteres eksempler inspireret af religiøse, historiske og mytologiske beretninger. Men også pikante opstillinger, hverdagsscener og værtshusscener har fundet vej til siderne. (Engelsk tekst). Harry N. Abrams, NY 1974. Brugt 120,-
Eco, Umberto (red.):
Skønhedens historie (439 s). I 17 kapitler diskuteres og belyses emnet både kunst- og idéhistorisk. Eksempler fra indholdet: Det æstetiske ideal i Grækenland, Lys og farve i middelalderen, Uhyrernes skønhed, Den romantiske skønhed og Mediernes skønhed. Mere relevant end nogensinde. Har en skade/revne i ryggen. Aschehoug 2005. Slidt 75,-
Fogelström, Lollo (red.):
Do drogo till Paris (276 s). Oprindeligt et katalog med undertitlen ”Nordiska konstnärinnor på 1880-talet”. I dag en fyldig samling af artikler om emnet med tre introducerende tekster fulgt af flere end 20 portrætartikler. Bl.a. omtales Karin Larsson, Anna Ancher og Emilie Mundt. Liljevalchs, Stockholm 1988. Slidt 160,-
Gotfredsen, Lise:
Når ting bliver kunst (240 s). Opfølgeren til ”Billedets Formsprog”. LG giver en række helt personlige bud på hvad der egentlig skete med kunsten op gennem det 20. århundrede. Gads Forlag 1999. Brugt 150,-
Hannover, Emil:.
K10_Hannover_Det-Nittende-Aarhundredes-Kunst1_

K10_Hannover_Det-Nittende-Aarhundredes-Kunst2_ K10_Hannover_Det-Nittende-Aarhundredes-Kunst3_
Det Nittende Aarhundredes Kunst – Skikkelser og Strømninger (358 s). I tyve omfattende kapitler redegør EH (1864-1923) for forskellige tilgange til kunstens og kunsthåndværkets  udvikling fra rococoen og frem. Væsentlig viden indkredset af manden, der grundlagde Kunstindustrimuseets bibliotek og billedsamling. Særudgave – i et oplag på 500 eksemplarer. Gyldendal, Nordisk Forlag 1918. Slidt 400,-
Køedt, M. Peschcke:
Falske Teorier i Tidens Kunst (277 s). Eller med forfatterens egne ord: ”Et kritisk og polemisk opgør med det teoretiske grundlag for den moderne kunsts gennembrud og udviklingsforløb.” Lidt af en melding fra en maler (MPK, 1885-1949), der havde Zahrtmann som forbillede og som ved utallige lejligheder undsagde såvel den moderne kunst i hans samtid som modernismen generelt. I Kommission hos Uhlmanske Forlag, København 1947. Slidt 95,-
Madsen, Karl:.
K10_Madsen-Karl_ Franske-Illustratorer2_
Franske Illustratorer fra Det XVIII (18.) Aarhundrede (127 s).  Et ganske særligt emne der i den grad fortjener opmærksomhed. Både på grund af selve historien, men også set i lyset af den udvikling brugen af illustrationer har taget i takt med den digitale udvikling. Foreningen for Boghaandværk, Jespersen og Pios Forlag, 1929. Slidt 95,-
Mortensen, Klaus P. (red.):
Uden for murene – Fortællinger fra det moderne gennembruds København (288 s). I 19 omfattende tekster indkredses emnet historisk, kunstnerisk og med fokus på livet i en by under voldsom forandring. Golden Days & Gads Forlag 2002. Som ny 190,-
Nørregård-Nielsen, Hans Edvard:
Dansk Kunst 1 (472 s). Omfattende grundbog, der i ti vedkommende og velskrevne kapitler trækker linjer fra Kirkens Billeder over enevælden og guldalderen til nogle af kunstnerkolonierne og ikke mindst påvirkningen fra Paris. Afrundes af en introduktion til modernismen, de abstrakte og bevægelserne i 1970’erne. God at blive klog af. Gyldendal 1990. Som ny 160,-
Pohl, Eva:.
K10_Pohl-Eva_En-plads-i-solen4_ K10_Pohl-Eva_En-plads-i-solen5_
En plads i solen – kvindelige danske kunstnere mellem 1850 og 1930 (272 s). 85 kunstnerbiografier med introduktion til en af de måske væsentligste perioder i kvindelige danske maleres historie. Tekst på dansk og engelsk. Forlaget North 2007. Som ny 280,-
Poulsen, Frederik:
Den gamle orients kunst (332 s). Oprindeligt udgivet i en noget mindre udgave i 1924, men siden udvidet kraftigt som følge af FP’s studierejser til flere af de berørte område. FP (1876-1950) var klassisk arkæolog med en dyb interesse for og viden om kunst – forhistorisk som moderne. Han var direktør for Glyptoteket 1926-1943. Studentersamfundets Oplysningsforening, Povl Branner 1942. Slidt 60,-
Read, Herbert:
Kunstens græsrødder (129 s). Herhjemme er HR (1893-1968) nok bedst kendt for bogen ”Education Through Art” fra 1943 som fik en særlig betydning for undervisningen i billedkunst som skolefag. Nærværende udgivelse udkom på engelsk allerede i 1937 og går ind i drøftelser af relationen mellem kultur og samfund samt ’æstetisk opdragelsesmetode’. (Delvist uopskåren). Wivels Forlag, København 1949. Brugt 65,-
Sass, Else Kai:
Kunstforståelse – maleri (271 s). Utallige er de mennesker, der gennem årene har fået styr på ismer og andre strømninger i malerkunsten ved at læse denne bog. En klassiker. Jespersen og Pio 1967. Slidt 75,-
Ørskov, Grethe (Grathwol):
Om skulptur og skulpturoplevelse (189 s). Blandt de mest respekterede introduktioner til forståelsen af skulptur som kunstnerisk begreb. Befriende ukrukket og velskrevet. Borgen 1998. Brugt 120,-
Aagesen, Dorthe (red.):
Avantgarde i dansk og europæisk kunst 1909-19, Picasso, Kandinsky, Scharff, Chagall og Severini (224 s). Omfattende introduktion til sammenhængen mellem den historiske avantgarde på dansk og international grund. Statens Museum for Kunst 2003. Brugt 175,-