Kunstteori, -historie og -opslag

Forfatter Titel Stand Pris
Andersen, Troels:
Eksempler og motiver (232 s). Artikler om dansk kunst i det 20. århundrede. En øjenåbnende og bredspektret introduktion til nogle af de kunstnere og strømninger, som forfatteren har mødt og forholdt sig til gennem mere end 30 år. Teksterne giver dermed et helt særligt indblik i perioden og i vidt forskellige kunstneriske temperamenter. Borgen 1988. Brugt 120,-
Broby-Johansen, R.:
K10_Broby-Johansen_Den-danske-billedbibel-i-kalkmalerier_
Den danske Billedbibel i kalkmalerier (228 s). Meget smuk udgave indbundet med overtræk i håndmønstret papir og læderryg. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag  (2. opl.) 1948. Brugt 160,-
Broby-Johansen, R.:
Hverdagskunst – Verdenskunst (216 s). Den mand kunne bare noget med at se overraskende sammenhænge. Bogen er en rablende tour de force gennem perioder, stilarter og udtryksformer. Spændende som en krimi og båret af et begavet menneskes egen nysgerrighed. Gyldendal 1977. Brugt 95,-
Broby-Johansen, R.:
Ismerne (80 s). Ikke mindre end 50 ismer har Broby fundet værdige til at indgå i denne oversigt, der kortfattet og rigt illustreret sætter ord og billeder på begreberne. Set under en aktuel vinkel kom han nu lidt let til brugen af flere af ’ismerne’, men det gør ikke billedsiden mindre interessant. Gyldendal 1977. Brugt 85,-
Broby-Johansen, R.:
Vi ser på kunst fra middelalderen og fra nyere tid (84 s). Informationsrig tour de force gennem flere århundreders kunst skrevet med forfatterens vanlige kompakte tilgang til tekst og billeder. Gyldendal u.å., ca. 1958 Slidt 40,-
Brochmann, Odd:
brochmann-stil-form-faellesskab800
Stil, form og fællesskab (129 s). Kortfattet lille stilhistorie charmerende illustreret med forfatterens egne tegninger. Nyt Nordisk Forlag 1972. X-bib 20,-
Celebonovic, Aleksa:
Some call it Kitsch – masterpieces of bourgeois realism (200 s). En til tider overraskende morsom billedbog med eksempler på mange af de motiver, der fandt vej til samlere, før modernismen bragede igennem. Efter en kunsthistorisk introduktion præsenteres eksempler inspireret af religiøse, historiske og mytologiske beretninger. Men også pikante opstillinger, hverdagsscener og værtshusscener har fundet vej til siderne. (Engelsk tekst). Harry N. Abrams, NY 1974. Brugt 120,-
Eco, Umberto (red.):
Skønhedens historie (439 s). I 17 kapitler diskuteres og belyses emnet både kunst- og idéhistorisk. Eksempler fra indholdet: Det æstetiske ideal i Grækenland, Lys og farve i middelalderen, Uhyrernes skønhed, Den romantiske skønhed og Mediernes skønhed. Mere relevant end nogensinde. Har en skade/revne i ryggen. Aschehoug 2005. Slidt 75,-
Fogelström, Lollo (red.):
Do drogo till Paris (276 s). Oprindeligt et katalog med undertitlen ”Nordiska konstnärinnor på 1880-talet”. I dag en fyldig samling af artikler om emnet med tre introducerende tekster fulgt af flere end 20 portrætartikler. Bl.a. omtales Karin Larsson, Anna Ancher og Emilie Mundt. Liljevalchs, Stockholm 1988. Slidt 160,-
Fogtdal, Palle (udgiver):

Dansk kunst 1984-2007 (ca. 350 s. per bind). Uvurderligt opslagsværk i 24 bind, hvis man interesserer sig for området billedkunst i Danmark i den givne periode. Her er en overdådighed af temaartikler, måned-for-måned registrering af kunstnere, udstillinger og udgivelser. Bøgerne er rigt illustreret og deres registre en guldgrube, når man vil søge på særlige navne og deres aktiviteter. Serien er komplet og fremstår som ny. Fra 1984-1993 blev serien redigeret af Alex Steen som hovedredaktør og fra 1994-2007 af Torben Weirup. Forlaget Palle Fogtdal, København 1984-2007. Som ny 24 bind
1.950,-
Gotfredsen, Lise:
Når ting bliver kunst (240 s). Opfølgeren til ”Billedets Formsprog”. LG giver en række helt personlige bud på hvad der egentlig skete med kunsten op gennem det 20. århundrede. Gads Forlag 1999. Brugt 150,-
Hannover, Emil:.
K10_Hannover_Det-Nittende-Aarhundredes-Kunst1_

K10_Hannover_Det-Nittende-Aarhundredes-Kunst2_ K10_Hannover_Det-Nittende-Aarhundredes-Kunst3_
Det Nittende Aarhundredes Kunst – Skikkelser og Strømninger (358 s). I tyve omfattende kapitler redegør EH (1864-1923) for forskellige tilgange til kunstens og kunsthåndværkets  udvikling fra rococoen og frem. Væsentlig viden indkredset af manden, der grundlagde Kunstindustrimuseets bibliotek og billedsamling. Særudgave – i et oplag på 500 eksemplarer. Gyldendal, Nordisk Forlag 1918. Slidt 400,-
Harris, Nathaniel:
Great Works of African Art (79 s). Emnet “afrikansk kunst” er enormt, så den aktuelle bog kan mere betragtes som en inspirerende visuel appetitvækker. Hvert af de afbillede værker præsenteres med et stort foto, en detalje og oplysninger om arbejdsform og oprindelsessted. Her er forskellige typer af masker, smykker og figurer, skabt til forskellige formål. (Engelsk tekst). Parragon Books 1996. Som ny 40,-
Jeppesen, Michael:
Best of 67 x Kunst (240 s). Ukrukket og ret ligefrem i sit sprog øser Michael Jeppesen af sin egen begejstring over mangfoldigheden i samtidskunsten. Med humor, nærvær og stor respekt fortælles om værker, kunstnere og tilgange, som de er iagttaget blandt 67 eksempler. Nogle er solister, andre grupperinger, der under fælles navne udfordrer oplevelsen hos beskuerne. Et godt værk at blive klog af, når det gælder det, der rører sig i tiden. Strandberg 2013. Som ny 220,-
Jespersen, Gunnar:
De Abstrakte – Historien om en kunstnergeneration (240 s). Om denne udgave skriver forfatteren bl.a.: “Bogen interesserer sig for mest for de abstrakte kunstneres ungdoms- og gennembrudsår, og den er særligt optaget af den danske del af historien”. Og så går det ellers løs med afsæt i Egill Jacobsen og de kredse, han færdedes i. 2. reviderede udgave, Kunstbogklubben 1991. Brugt 120,-
Køedt, M. Peschcke:
Falske Teorier i Tidens Kunst (277 s). Eller med forfatterens egne ord: ”Et kritisk og polemisk opgør med det teoretiske grundlag for den moderne kunsts gennembrud og udviklingsforløb.” Lidt af en melding fra en maler (MPK, 1885-1949), der havde Zahrtmann som forbillede og som ved utallige lejligheder undsagde såvel den moderne kunst i hans samtid som modernismen generelt. I Kommission hos Uhlmanske Forlag, København 1947. Slidt 95,-
Lipman, Jean & Alice Winchester:
The Flowering of American Folk Art (1776-1876), (288 s). Oprindeligt udgivet som et omfangsrigt katalog til en vandreudstilling af samme navn. En herlig bog med høj inspirationsværdi og mange velbeskrevne eksempler inden for dekoration generelt som billeder, malede, tegnede og broderede. Dertil et fyldigt afsnit om skulpturer udført i træ, metal, sten og ben. (Engelsk tekst), The Viking Press & The Whitney Museum, 1974. Brugt 160,-
Madsen, Karl:.
K10_Madsen-Karl_ Franske-Illustratorer2_
Franske Illustratorer fra Det XVIII (18.) Aarhundrede (127 s).  Et ganske særligt emne der i den grad fortjener opmærksomhed. Både på grund af selve historien, men også set i lyset af den udvikling brugen af illustrationer har taget i takt med den digitale udvikling. Foreningen for Boghaandværk, Jespersen og Pios Forlag, 1929. Slidt 95,-
Meyers, Hans:
Streg, form og farve (184 s). En praktisk opslagsbog der omhandler vidt forskellige teknikker og arbejdsformer inden for billedkunst. Skrevet af den tyske kunstner og kunstpædagog Hans Meyers og forbilledligt oversat af Ib Spang Olsen og Ib Permin. Kan fint hamle op med “tante Google” når det kommer til faglig viden. Høst & Søn 1958. Slidt 60,-
Mortensen, Klaus P. (red.):
Uden for murene – Fortællinger fra det moderne gennembruds København (288 s). I 19 omfattende tekster indkredses emnet historisk, kunstnerisk og med fokus på livet i en by under voldsom forandring. Golden Days & Gads Forlag 2002. Som ny 190,-
Nørregård-Nielsen, Hans Edvard:
Dansk Kunst 1 (472 s). Omfattende grundbog, der i ti vedkommende og velskrevne kapitler trækker linjer fra Kirkens Billeder over enevælden og guldalderen til nogle af kunstnerkolonierne og ikke mindst påvirkningen fra Paris. Afrundes af en introduktion til modernismen, de abstrakte og bevægelserne i 1970’erne. God at blive klog af. Gyldendal 1990. Som ny 160,-
Nørregård-Nielsen, Hans Edvard:
Dansk Kunst 2 (329 s). I dette bind findes  ca. 750 biografier af danske billed-kunstnere, hvilket omfatter et udvalg af anerkendte malere, grafikere og billedhuggere. De fleste kunstner-sammenslutninger omtales kort. Selvfølgelig kan et værk af denne type ikke erstatte en vedholdende digital søgning, men det kan inspirere til at dykke ned i historien og finde sammenhænge, der kan tjene til belysning af særlige forhold på den danske kunstscene. Gyldendal 1989. Som ny 120,-
Parry, Linda: Textiles of the Arts and Crafts Movement (160 s). Et billedstærkt værk med flere end 150 illustrationer, heraf ca. en tredjedel i farver. Den periode, der betegnes Arts and Crafts, ligger omkring 1880-1920 og tilskrives stor betydning for smag og uddannelse i årtierne frem, hvor især kunstindustri og kunsthåndværk blev stærkt påvirket. Her fortælles historien, mange designere beskrives og der vises nogle af de smukke interiører, der blev skabt den gang. (Engelsk tekst). Thames and Hudson 1997. Brugt 160,-
Pohl, Eva:.
K10_Pohl-Eva_En-plads-i-solen4_ K10_Pohl-Eva_En-plads-i-solen5_
En plads i solen – kvindelige danske kunstnere mellem 1850 og 1930 (272 s). 85 kunstnerbiografier med introduktion til en af de måske væsentligste perioder i kvindelige danske maleres historie. Tekst på dansk og engelsk. Forlaget North 2007. Som ny 280,-
Read, Herbert:
Kunstens græsrødder (129 s). Herhjemme er HR (1893-1968) nok bedst kendt for bogen ”Education Through Art” fra 1943 som fik en særlig betydning for undervisningen i billedkunst som skolefag. Nærværende udgivelse udkom på engelsk allerede i 1937 og går ind i drøftelser af relationen mellem kultur og samfund samt ’æstetisk opdragelsesmetode’. (Delvist uopskåren). Wivels Forlag, København 1949. Brugt 65,-
Sørensen, Hanne Flohr:
Johanne Krebs – Noget må der være, der har ens hjerte (209 s). Kvinde- og kunsthistorie, så det basker. Her er historien om Johanne Krebs, maler og kvindesagsforkæmper. Hun debuterede på Charlottenborg i 1880 og blandt initiativtagerne til, at Kunstakademiet blev åbnet for kvinder. JK var inspektrice ved Kunstskolen for Kvinder i perioden fra 1888-1908, hvor hun mod sin vilje blev fyret. I bogen får vi både historien om en helt særlig kvinde, men også et vedkommende tidsbillede af en periode med store omvæltninger. Amadeus 1988. Brugt 110,-
Ørskov, Grethe (Grathwol):
Om skulptur og skulpturoplevelse (189 s). Blandt de mest respekterede introduktioner til forståelsen af skulptur som kunstnerisk begreb. Befriende ukrukket og velskrevet. Borgen 1998. Brugt 120,-
Aagesen, Dorthe (red.):
Avantgarde i dansk og europæisk kunst 1909-19, Picasso, Kandinsky, Scharff, Chagall og Severini (224 s). Omfattende introduktion til sammenhængen mellem den historiske avantgarde på dansk og international grund. Statens Museum for Kunst 2003. Brugt 175,-