Filt, fibre og uld

Aspin, Chris:
The Woollen Industry (32 s). Informativt lille hæfte om den tidlige uldfabrikation i England. Giver et spændende indblik i udløbere som spinding, vævning og filtning. Shire Publ. Album 81, 1994. Brugt 15,-
Beklædnings- og Textilinstituttet:
TEXTIL – Brugsegenskaber og Vedligeholdelse (I), Undervisningsmaterialer til Textillære (II), (68 + 21 s). To små hæfter, gode at få forstand af, når det gælder fibre, natur-fibre som kunstfibre. Dertil kommer nogle af de mange produktnavne, gengivet på en tavle med seks forskellige sprog. I elevhæftet er vist eksempler på materiale til undervisning. Teknologisk 1991. Brugt 30,-
Braddock, Sarah E. & Marie O’Mahony:
Techno Textiles – Revolutionary Fabrics for Fashion and Design (192 s). Flot afsøgning af de ”nye tekstiler”, som de bruges primært i moden. Thames & Hudson 1998. Som ny 160,-
Breuning, Birgitte:
Filt – på den fede måde (76 s). En fin buket af hurtige ideer inden for nålefilt, strik og filt samt flere kombinationsteknikker. Lige til at gå i lag med – uanset forudsætninger. Forlaget Olivia 2006. Brugt 100,-
Brostrøm, Marianne:
Vild med filt (64 s). God samling opskrifter på tøj og tilbehør filtet i forskellige teknikker. Skabeloner i 1:1 og mønstre, der kan forstørres ved hjælp af kvadratgitre. Her er bl.a. jakker, tørklæder, veste og tasker. Klematis 2004. Som ny 85,-
Buch, Charlotte: Arbejdshæfte til beklædningsfilt (29 s). Et godt struktureret materiale til alle, der har brug for et overblik over arbejdsformer og teknikker. Her er noget om beregning af krymp, oplægning af ulden og forskellige anvendelige teknikker til fremstilling af filt. Privat udgivelse 1999. Brugt 75,-
Carlmann, Alice: Tovning (32 s). Efter en kort historisk introduktion fortælles om uldens egenskaber og hvilke fibre, der er egnede til tovning eller filtning. Efter gennemgang af arbejdsprocessen beskrives fremstilling af filtede støvler, en filtet hat og vanter. Sidst et lille afsnit om dekoration. Rosenkilde og Bagger 1982. Brugt 80,-
Dalgaard, Hanne Frøsig:
Hør som husflid (102 s). Omfattende beretning om hørrens dyrkning, anvendelse og kulturhistorie. Borgen 1980. Brugt 100,-
DTI: Textil – Brugsegenskaber og vedligeholdelse (68 s). Et godt lille arbejdshæfte, når det gælder materiale-lære. Her er lidt om råmaterialer, garner, varekonstruktion, efterbehandling og farvning. Klare overblik over natur- og kemofibre, samt mange af de betegnelser, som materialerne forhandles under. Dansk Textil Institut, 6. udg., 1983. Brugt 20,-
Electa:
05_Electa_Tissuti-Interni-Annual-85_
Boligtekstiler – Tessuti Interni Annual ’85 (94 s). Katalog over boligtekstiler fra Milanomessen. Inspirerende for alle med interesse for tekstiler. Fokus på metervarer, tæpper og gardiner. Electa Periodici 1985. Brugt 40,-
Hansen, Birgitte Krag: Filt i form (70 s). Herlig bog med oplæg til filtning af forunderlige væsner. Efter en kort introduktion til prøvefiltning, herunder lidt om brug af uld og sæbe, følger forslag til arbejdsformer: Simpel metode (små væsner), hul metode (masker) og Skulpturmetode (bløde figurer). Høst & Søn 1992. X-bib 40,-
Hansen, Birgitte Krag:
Nissefilt (71 s). Endnu en af forfatterens inspirerende titler. Her får vi lidt om materialer, udstyr og teknikken nålefiltning, inden det går løs med ideer til nisser af mange slags. Gammeldags nisser, kravlenisser, slaskenisser, nisser i landskab bl.a. og som bonus, dekorative  juletræer, frække mus og glade pattegrise. Klematis 2004. Brugt 140,-
Hansen, Birgitte Krag: Skulpturel filtning (70 s). Inspirerende bog med afsæt i den rejse, håndfiltningen blev sendt ud på fra først i 1990’erne. Forfatteren åbner her for en lang række af de erfaringer, som hun har gjort gennem sine mange år som højt værdsat underviser. Blandt emnerne er billedfiltning, væsner og nisser, marionetdukker og relieffiltning. Høst & Søn 199. X-bib 40,-
Hansen, Tinna Nørskov og Janne Fasano:
Filt, Fiksfakserier og Fiduser (52 s). En fin lille samling af ideer og modeller, der er velegnede til arbejdet med børn. Her er bl.a. mus, dukkemøbler, æbler og snore. Blandt de lidt større ting ses støvler, tøfler, hatte, huer og en enkelt gyngehest. (Tekst på dansk og engelsk). Tommeliden 1996. Brugt 70,-
Hansen, Tinna Nørskov:
Filtning – en arbejdsbog for hjem og skole (40 s). Kort og præcis intro til håndværket at vådfilte. Flere gode modeller og mange praktiske fif. (Desværre mangler mønsterarket). Notabene 1983. Brugt 60,-
Holmehave, Ane Marie og Jette Vestergaard:
Nyt med filtning (114 s). Pædagogisk tilrettelagt bog om at filte. Ideer og skabeloner til småting, der kan fremstilles på en overskuelig tid. Er opdelt i afsnit om årstider, dyr, fugle og natur. Tommeliden 1994. Brugt 100,-
Hoppe, Elisabeth og Ragnar Edberg:
Karte, spinde farve – En bog om hør og uld (80 s). God lille grundbog med informative kapitler om uld, hør og nælder. Siden følger noget om at karte, spinde i hånden og på rok. Ultrakort tekst om syntetisk farvning, lidt længere intro til plantefarvning. (Fås på svensk). Chr. Erichsens Forlag 1973. Brugt 75,-
Hougaard, Molly & Elsa Krogh: Uld og spinding til husbehov (96 s). En regulær lille hånd- og opslagsbog om emnet. Bogen er delt op i 12 afsnit under overskrifter som bl.a. Pasning af får med henblik på ulden, Klipning, Uld til håndspinding, Rokken, Spinding, Tvinding og vask. Skarv 1982. Brugt 75,-
Hvistendahl, May Jacobsen: Nunofilt – filtning med uld og silke (66 s). I denne bog er der fokus på de tyndeste filtkvaliteter i form af såvel helt tynde filtede flader som den dekorative kombination af filtet uld på silke. Bogen indledes med nogle praktiske afsnit, hvori der skrives om nødvendigt udstyr og materialer. Siden følger en lang række forslag til modeller, der omfatter boligtekstiler som bl.a. servietter, løbere, duge, puder og gardiner. Men der er også forslag til filtning af tøj og forslag til julepynt med silkestof. Aschehoug 2004. Brugt 95,-
IWS:
Uld for det moderne menneske (34 s). Lille informativt hæfte om produktion af uld forskellige steder rundt i verden. Her er lidt om fåreracer, deres navne, udseende og uldens kvalitet. Dernæst følger noget om klipning, farvning og forskellige spindemetoder. Der er fokus på uld som erhverv, men også lidt om håndstrik og beklædningsfremstilling. International Wool Secretariat 1974. Brugt 20,-
Izukura, Ikihiko:
Textile of Akihito Izukura (50 s). Smukt katalog med eksempler på fibre, garn, vævede bånd, metervarer, draperede dragter og baner placeret i naturen. (Tekst på japansk og engelsk). IANT 2001. Som nyt 25,-
Jacobi, Karen m.fl.:
Bevaring af gamle tekstiler (160 s). Bogen er udformet som en praktisk orientet håndbog til brug på museer og i samlinger, der har til opgave at bevare og opbevare tekstiler. Her omtales restaurering, rengøring og vedligehold. I serien Museumstekniske Studier, Nationalmuseet 1978. Slidt 140,-
Jespersen, Gunnar:
Hundrede års Herning-spind (182 s). Historien bag historien om bindeegnen. Udgivet i anledning af jubilæet for Uldspinderiet og Klædefabrikken i Herning 1976. Brugt 120,-
Jørgensen, Hanne:
Kunstvadskeriets Hemmeligheder eller fuldstændig Veiledning og Belæring i Silke-, Fløiel-, Uld- og Handskevadskeri, samt Behandling af de forskjellige Stoffer der i almindelig Vadsk vise sig uægte (16 s). Meget slidt grønt papiromslag – men utrolig charmerende. Behrends Enke Kbh. 1866. Slidt 400,-
Kooijman, Simon:
Polynesian Barkcloth (64 s). Spændende lille hæfte om den gamle tapa-teknik forstået som fremstilling af en form for fiberflade. Anvendelsen kunne omfatte større dekorative flader til repræsentative formål eller dragter, sirligt dekoreret – ofte med geometriske mønstre. Barkcloth har været kendt i Asien, Afrika og i flere øsamfund i Stillehavet. (Engelsk tekst). Shire Etnography 1988. Som ny 20,-
Lollesgaard, Ulrikka:
Får til husbehov (128 s). Anvendelig lille grundbog om emnet. Bygger på forfatterens egen viden og erfaring. Afsnit om anskaffelse, ernæring, pasning og særlige sygdomme. Skarv Naturforlag 1983. Slidt 60,-
Lottrup, Grete:
Filtning – Nunofilt & Nålefiltflor (108 s). Efter en kort introduktion gives oplæg til egne ideer ud fra mange gode eksempler. Olivia JP/Politiken 2005. Som ny 125,-
Lønning, Sunniva: Spind uld på rok og håndten… (23 s). Overskueligt lille hefte om emnet. Blandt overskrifterne er noget om uld, om karter og kartning og endelig noget om spinding. Herunder noget om spinding fra pøller, tvinding, snoreretning og redskabernes anvendelse. CUM’s Forlag 1976. Brugt 40,-
McQuad, Matilda:
Extreme Textiles – designing for high performance (224 s). Spændende udstillingskatalog om emnet teknologiske tekstiler i design-sammenhæng. Thames & Hudson 2005. Som ny 160,-
Mornu, Nathalie (red.):
500 Felt Objects (420 s). Et flot opus i 500-serien fra Lark Books. Her er samlet 500 filtede værker under over-skrifter som beklædning, tilbehør, billeder, skulpturel form og boligtekstil. Bidrag fra 7 danske filtere. (Engelsk tekst). Lark Books 2011. Som ny 275,-
Nielsen, Lene:
Mosekonens filtebog (72 s). Så er Lene Nielsens lille klassiker på hylden igen. I 8 overskuelige kapitler fortælles om fremgangsmåder, dekorativ teknik, fibre, farver og praktiske processer. Skarvs Husflidsbøger 1986. Brugt 95,-
Olsen, Frants:
Spinderokkene (64 s). Et fint lille bogværk om den helt særlige niche der udgøres af spinderokke – deres brug og deres forhistorie. Først fortælles om henholdsvis hørren og om ulden, deres forarbejdning inden de kan spindes. Siden følger lidt om forskellige former for spinderokke. Deres historie og deres særlige betegnelser.  N.C. Roms Forlag 1916. Slidt 75,-
Schiøtte, Flemming og Minna:
Angorakaniner til husbehov (112 s). Erfaringsbaseret introduktion til arbejdet med at holde angorakaniner. Lidt om historie, avl, sundhed og anvendelse. Skarv 1985. Slidt 40,-
Scott, Philippa:
The Book of Silk (256 s). Pragtværk om silken og silkens historie. Forfatteren går tilbage i tiden, rundt i verden, for at ende med et afsnit om silken i den moderne verden. Thames & Hudson 1993. Brugt 275,-
Simonis, Werner Christian:
Wolle und Seide (80 s). Lille filosofisk værk om mennesket og dets behov for at klæde sig hensigtsmæssigt – fx i uld og silke. (Tysk tekst). Freies Geistesleben 1981. Slidt 20,-
Sjödin, Erik:
FÅR (432 s). Omfattende grundbog i kunsten af holde og avle får. Trods det svenske afsæt er der masser af brugbar information – også til danske fåreavlere. LTs förlag 1977. Slidt 160,-
Skougaard, Mette og Helle Thordur Hansen:
Uld og hør – Tekstilfremstilling i 1800-tallets bondesamfund (40 s). Smukt illustreret lille bog om den nødvendige husflid på landet. Nationalmuseet 1983. Brugt 60,-
Sommer, Tove:
Silkesommerfugle som hobby (127 s). Det er et ganske specielt emne, der fortælles om her i bogen. Det gælder den kinesiske egespinder. Bogen er skrevet i et direkte sprog til den, der har lyst til at komme tæt på. Branner & Korch1992. Brugt 75,-
Sterm, Poul (red.):
Textilbogen bd. 1-2 (s. 1-692 + s. 693-1220). Et orgie af tekstilfaglig information. I første bind omtales og gennemgås råmaterialer, metervarer til beklædning, trikotage og flere kniple-, broderi- og possement-typer. I bind 2 gælder det bolig-tekstiler og forskellige ikke-tekstile materialer som linoleum, kunstlæder og sejldug. Westermanns Forlag 1946. Brugt 300,-
Sørensen, Leila: Filtning for begyndere (68 s). Fin lille sag at komme igang på, når det gælder filtning. Efter en kort historisk introduktion forklares teknik-kerne ved vådfiltning. Til sidst følger en stribe modeller. Fx bolde, hatte, huer, kaffehætter og støvler. Olivia 2002. Brugt 60,-
Sørensen, Lis Kruchov: Huer i filt, strik og hækling (79 s). En klassisk opskriftsbog med ideer og modeller til forskellige former for huer. Bogen indledes med nogle korte afsnit om materialer, brugen af grundopskrifter, filtning, strikning og hækling. Ud fra ti grundmodeller gives forslag til 23 forskellige huer og hatte. Skabeloner i fuld størrelse. Mange fine forslag til enkel pynt og dekoration. Akacia 2005. Brugt 95,-
Tachibana, Noriko:
Filtede tasker (95 s). Ud over de rent tekniske anvisninger er der i bogen opskrifter på 21 vidt forskellige tasker, et par nemme punge og tørklæder. De mange opskrifter er fulgt af grundige beskrivelser, illustreret med klare tegninger. Dertil er der forslag til forskellige former for dekoration og montering. Forlaget Olivia 2006. Som ny 95,-
Toft, Bente Ravn:
Filt A-Å (108 s). En hyggelig grundbog med et væld af ideer til enkle og dekorative småting. Til hvert bogstav i alfabetet er der anvisning på en ting, der kan filtes. Klematis 2008 Som ny 160,-
Tolstrup og Degn (red.):
Filte Fantasier (176 s). Inspiration til filtning af beklædning, billeder og skulpturelle ting fra 35 meget forskellige filtere, der alle biograferes i bogen, hvor de også fortæller om deres arbejde.
FiberFeber 2010.
TILBUD 150,-
Tybjerg, Jens Bjerre: Fra Tot til Tråd med Vestsjællands Plantefarvere (94 s). Smuk bog trykt på rustikt papir og illustreret med instruktive tegninger. Emnet dækker over viden om uld, forskellige teknikker, sange og ikke mindst opskrifter på forskellige modeller. Nogle hæklet, andre strikket eller vævet. Forlaget Vistoft 1982. Brugt
X-bib
120,-
20,-
Vestergaard, Jette og Ane Marie Holmehave:
Filt til jul (88 s). Rigtig sød mormorbog med mange ideer og gode skabeloner til fremstilling af dekorative juleting. Tommeliden 1997. Som ny 100,-
Wanning, F.: Angorakaniner – Angorauld (72 s). Lille overskuelig håndbog om emnet. I 11 korte kapitler fortælles bl.a. om den historiske baggrund for de angorakaniner, vi kender i dag. Om dyrenes levevis, foder og klipning. Hvad der styrker god avl og ikke mindst hvordan der kan spindes garn af ulden. Clausen Bøger 1985. Som ny 40,-
Warburg, Lise og Lilli Friis (red.):
Spind og tvind (katalog) (64 s). Fin lille samling artikler om rokke, tene og får. Supplement om hør. Kunstindustrimuseet og Herning Museum 1976. Brugt 60,-
Zethner, Ole:
Bomuld – et naturprodukt (48 s). Omfattende introduktion til bomuld, fibren, dyrkning og forarbejdning. Samt lidt om handlen med bomuld rundt om i verden. Skarv 1982. Slidt 40,-
Zethner, Ole:
Silke – et naturprodukt (48 s). Inspirerende hefte om silke, kvalitet, forædling og forhandling gennem tiden og over hele verden. Skarv 1980. Slidt 40,-
Ågren, Katarina: Tovning – Att göra filt av ull: socker, vantar, mössor, hattar och fria dekorativa textilier (112 s). Bogen er bygget op i tre forskellige dele, der omfatter: Historie og tradition, Materialet uld og endelig hovedafsnittet om selve teknikken: Tovning – redskab, teknik og modeller. (Svensk tekst). ICA Västerås 1978. Brugt 75,-