Tegning og tegneserier

Forfatter/Titel Stand Pris
Bammes, Gottfried:
The Artist’s Guide to Human Anatomy (143 s). Klassisk opbygget tegnemanual. Herligt klar i sine instruktioner og forslag til egne eksperimenter. Henvender sig til selvstuderende og undervisere. Transedition Books 1994. Brugt 75,-
Edwards, Betty:
At tegne er at se – Indføring i frihåndstegning (190 s). Ikke uden grund en af de mest kendte grundbøger inden for området. Velegnet til selvstudium og god til undervisning. Gyldendal 1979. NNF Arnold Busck 1984 eller 1989. Brugt 85,-
Hergé:

Tintin et L’alph-Art
(62 s). ”La Dernière Aventure de Tintin”. Ret skøn introduktion til Tintins univers – set ud fra den rent tegnemæssige vinkel. Krydret med skitser, kommentarer og eksempler på dialog. (Fransk tekst). Casterman 2004.
Som ny 60,-
Lyngsø-Petersen, Erik:
Lars Refn – 25 års tegninger til Nyhedsmagasinet Ingeniøren (72 s). Bladtegning udgør en helt særlig genre inden tegning. I denne festlige lille sag får vi for et kig ind i humoren og de hurtige kommentarers arena. 2006. Som ny 40,-
Parramón, José M.:
Den store bog om tegning (190 s). Med undertitlen: Tegningens historie, teori og praksis. Ganske enkelt en virkelig grundig og inspirerende bog om emnet. I et indledende kapitel fortælles om tegningen som ældgammel udtryks-form. Siden følger et kapitel om materialer, redskaber og teknik. Og så følger de konkrete instruktioner itl hvordan man kommer igang, for styr på det at se ikke mindst arbejde med fx portrætter, skitser og det gyldne snit. Hernovs Forlag 1987. Brugt 160,-
Parramón, José M.:
Tegning med farveblyanter – fra teori til praksis (80 s). Ved hjælp af seks velbeskrevne øvelser introduceres en mere bevidst brug af farveblyanter som kunstnerisk og illustrativt medie. Hernov 1988. Brugt 80,-
Parramón, José M.:
Tegning og maling efter nøgenmodel (112 s). Den menneskelige krop som motiv kendes langt tilbage i historien. Efter en kort introduktion fortælles om  forskellige teknikker inden for tegning og maling. God arbejdsbog. Hernov 1976. Brugt 85,
Raynes, John & Jody:
Lær at tegne den menneskelige figur (160 s). Super vel tilrettelagt arbejdsbog bygget op i form af 68 projekter med hver sit tema. Der kan arbejdes fra det helt enkle omrids, til den fulde figur og bevidste brug af farver. Parragon, UK 2000. Som ny 100,-
Robertson, Bruce:
Lær at tegne – Trin for trin (192 s). En overskuelig grundbog, der kan være en håndsrækning til alle, der har lyst til at få styr på stregerne. I fem overskuelige kapitler fortælles om det udstyr, der er brug for, selve tegneteknikken og ikke mindst valg af motiver. Her er gode eksempler inden for fx stilleben, bygninger, landskaber, mennesker og dyr. Afrundende gives nogle fif til præsentation og anvendelse af tegninger. Lademann 1987. Brugt 95,-
Robinson, Julian:
The Golden Age of Style – Art Déco Fashion Illustration (128 s). En skøn bog, der i tekst og billeder slår nogle flotte cirkelslag om Art Déco som periode. Historisk trækkes der tråde fra omkring 1901 til 1939 med mange fine eksempler og referencer til tidens kunst og politiske strømninger. Orbis Publishing, London 1976. Slidt 160,-
Romananti, Dodi:
Croquis – at tegne er at kærtegne (94 s). Den klassiske croquis-tegning bygger på tegning efter nøgenmodel. I denne bog er ambitionen at “flytte croquis væk fra underholdningsbranchen” i retning af at være et værktøj til selverkendelse. EgoLibris 2016. Brugt 120,-
Skellefteå Kulturnämnd:
Nordisk Teckningstriennal 1989 (250 s). En delikat lille tryksag, der med sin diversitet har en høj inspirationsværdi for alle, der sætter pris på at tegne. Efter en lille håndfuld tekster præsenteres fem nordiske tegnere – alle inviterede – fulgt af godt hundrede tegnere, alle udvalgt ved jurering. Skellefteå Kulturnämnd og Nordiska Scenografiskolan, Sverige 1989. Brugt 60,-
Skellefteå Kulturnämnd:
Nordisk Teckningstriennal 1992 (294 s). Ambitionen fra 1989 om at skabe en mere vidtrækkende interesse for tegning som medie bliver her fulgt op af kataloget fra den anden nordiske tegnetriennale. Konceptet er det samme, nogle tegnere er inviteret, andre er optaget via jurering. Høj inspirationsværdi. SK og Nordiska Scenografiskolan, Sverige 1992. Brugt 60,-
Tatham, Caroline & Julian Seaman: Fashion design – Drawing course (144 s). I fire fyldige kapitler introduceres til arbejdet med at lade sig inspirere, hvordan ideer kan illustreres, projektplanlægning og ikke mindst formidling af de gode ideer. Thames & Hudson 2003. Brugt 120,-
Tei, Sadako:
Fashion Illustration – The Fundamentals and Knacks (127 s). En lidt speciel – men super grundig indføring i modtegning. Har især sin styrke i forslag til gengivelse af tekstile kvaliteter. Korinsha Press 1996. Slidt 75,-