Knipling og orkis

Forfatter Titel Stand Pris
Andreasen, Esther (m.fl.): Grundbog i Knipling – udarbejdet for Københavns Kommunes Aftenskole (67 s). Pædagogisk opbygget lærebog i knipling. Her forklares metoder og teknikker grundigt, ligesom der er illustrationer af arbejdsgange i forskellige teknikker. OBS! – det brugte eksemplar er komplet og med tidligere ejers navn. OBS OBS! – det slidte eksemplar er komplet (med 6 kopi-sider) men uden mønsterark. Eget forlag. Brugt (1979)
Slidt (1975)
120,-
60,-
Atkinson, Jane:
Musterzeichen für Torchonspitzen (168 s). En grundig indføring arbejdet med torchon-kniplinger, oprindeligt udgivet på engelsk under titlen: Patter Design for Torchon Lane (1987). Efter en historisk introduktion følger kapitler om mønstre, materialer og teknik. Mange fine mønstre fulgt af beskrivelser og mønstre. (Tysk tekst). Verlag Paul Haupt und Stuttgart 1989. Som ny 195,-
Blomqvist, Gun & Elwy Persson: Frivoliteter (107 s). Først berettes kort om teknikkens historie, siden følger lidt om værktøj og materialer, inden det går løs med teknikken. Modellerne er inddelt efter sværhedsgrad. 13 blonder, 45 stjerner samt en herlig buket af blandede mønstre til forskellige dekorative formål. Bogen er indbundet i plast. OBS! titlen er orange i denne udgave. (Svensk tekst). LTs Förlag 1979. Slidt 75,-
Brasch, Ulla Berglund m.fl.
Folklig Knyppling i Dalarna (100 s). Historisk baseret undersøgelse, der havde til formål at afdække en særlig side af Dalarnas tekstile historie. Men det blev også et stykke regulær kvindehistorie fra tiden omkring år 1900. Dalarnas Museums Serie af Småskrifter nr. 48, 1987. Brugt 220,-
Cook, Bridget M.:
Practical Skills in Bobbin Lace (208 s). En klassisk grundbog inddelt i 10 afsnit, omfattende bl.a. praktiske informationer, lidt om redskaber og samlinger. Dernæst følger godt illustrerede introduktioner til knipling af bånd, lidser, hjørner og flader. Afsluttende gennemgåes afslutning og montering. (Med forfatterens signatur). (engelsk tekst). Batsford, UK, 1987. Brugt 240,-
Dajcar-Florin, Anita:
Freise Gestalten mit Formen und Farben (96 s). En farverig inspirations- og idébog med forslag til forskellige projekter udført som fri knipling. Nogle er inspireret af blomster og dyr, andre af fx fotos, labyrinter eller børnetegninger. De fleste værker er tænkt som dekorative billeder, enkelte er omsat til smykker eller beklædning. (Tysk tekst). AT Verlag, Schweiz 1990. Brugt 195,-
Dichtl, Franziska:
Baandsyede Dichtl-kniplinger (44 s, 11 påtegnede mønstre + 8 s vejledning). Her er tale om et håndarbejdshistorisk kuriosum. Emnet er flader, der er fyldt ud med bånd og forbundet af åbne sting. Båndene kan være smalle lidser eller fx blonder, der fastgøres på et fortegnet stykke stof, for siden at blive fastholdt med broderi. Arbejdsgangen kan minde lidt om Reticella-broderi, mens anvendelsen omfatter boligtekstiler og beklædning. Oehlenschläger 1926. Brugt 320,-
DMC, Bibliothek:
Die Klöppelspitzen, II Serie (et hæfte, en boks og 9 mønsterbøger). En virkelig sjælden samling kniplemønstre med tilhørende arbejdeanvisninger. Sættet består af et hæfte på 42 sider og 18 tavler med tydelige fotografier af de enkelte kniplinger. Dertil en ret slidt boks, der indeholder ikke mindre end 9 store ark fyldt med helt nye prikkemønstre, der alle er forklaret i arbejdshæftet. DMC u.å. ca. 1910. Slidt 480,-
Fagerlin, Ulla m.fl.
Kniplebogen – historie, tradition, teknik, eksperiment / Knyppelboken – Tradition och eget skapande (184 s). I otte omfattende kapitler introduceres knipling, så man kan vælge at sætte sig ind i historien eller afprøve forskellige teknikker. (Oversat / bearbejdet af Karin Hoffritz). Dansk udgave, Clausen 1987 / Svensk udgave, ICA 1987. Brugt
Som ny
120,-
160,-
Fagerlin, Ulla & Birgitta Hulterström:
Knypplade Bilder / Schwedische Klöppelbilder / Swedish Lage Motifs (96 s). 40 charmerende motiver, inspireret af svensk tradition, natur og hverdagsliv. Her indgår fugle, blomster og bær bundet i klassiske kranse. Desuden er der en del julemotiver med nisser, stjerner og snebær. Alle motiver er vist i billeder og prikkebreve. (Slidt omslag – indhold perfekt). (Svensk, tysk og engelsk tekst). Barbara Fay Verlag 1996. Brugt 120,-
Fagerlin, Ulla m.fl.:
Knypplade Fåglar (80 s). 25 udvalgte fugle er her omsat til dekorative enkeltfigurer. Her er søfugle og havefugle, eksotiske fugle og en enkelt pingvin-familie. (Svensk, tysk og engelsk tekst). Barbara Fay Verlag 2000.  Som ny  160,-
Geers-Vermeulen, M.J.:
Wegwijs in Kant / Recognising Laves / Wegweiser Für Spitzen / Petit Guide de la Dentelle (72 s). En overskuelig lille guide over forskellige typer af klassiske kniplinger, som man kan møde i forskellige miljøer i Europa. Illustrationerne er i sort/hvid, mens teksterne går bag om historien og de betegnelser, kniplinger er kendt under. (Tekst på flamsk, fransk, engelsk og tysk). (Det brugte eks. har indføjet dansk oversættelse). Kantcentrum, Brugge 1983. Som ny
Brugt
95,-
75,-
Hannover, Emil:
Hannover_Toenderske-kniplinger800
Tønderske Kniplinger (110 s). Hannovers respekterede oversigt over kniplingsindustrien på Tønderegnen. Genoptryk af 1911-udgaven. Høst & Søn 1974/1989. Brugt 160,-
Hardemann, Henk:
Tulekantpatronen – 50 kanten met uitneembare patronen (64 s + 50 prikkebreve). Ret specielt bog, der indledes af en lille “kniple-skole”. Dernæst følger fotos af bogens 50 borter. Den smalleste kniples med 12 par, mens dens mest komplicerede kræver 46 par. Der er arbejds-tegninger og kniplebreve til alle 50 borter. (Hollandsk tekst), Cantecleer, Holland 1982. Som ny 160,-
Johanson, Sally: Knyppling (92 s). En grundbog i ordets klassiske forstand. Her fortælles lidt om svensk kniplehistorie (tekst af Anna-Maja Nylén), de nødvendige redskaber og grundslag. Siden følger forskellige eksempler på borter og bånd med tilhørende hjørner. Mønstrene findes optegnet på bogens sider. (Svensk tekst). LT’s Förlag 1969. Slidt 40,-
Jones, Rebecca: The Complet Book of Tatting (112 s). Overskuelig og godt illustreret grundbog om orkis og orkering. Alle trin er illustreret på foto og med tegninger. Blandt modellerne kan nævnes kurve, sommerfugle, julepynt og smykker. OBS bagsiden har en del slidmærker. Indholdet fejler intet. Enkelte prøver er indsat. (Engelsk tekst). Dryad Press 1985. Slidt 60,-
Kievid, J.E.H. Rombach-de: Brugs Bloemwerk (62 s + 2 komplette ark med 26 prikkebreve. Bogens modeller er ordnet i tre grupper. Bånd, blomster og blade. Desuden er der en grundig gennemgang af alle anvendte teknikker. Detaljerne er vist i form af priktegninger, arbejdstegninger og foto – så der kan arbejdes uafhængigt af teksten, der er på hollandsk. Terra Zutphen, Holland 1984. Brugt 160,-
Kliot, Kaethe and Jules:
Bobbin Lace – a new look at a traditional textile art (245 s). Engelsk tekst, men klare og brugbare illustrationer med forskellige typer af eksperimenter.
G. Allen & Unwin 1973.
Brugt 320,-
Kortelahti, Eeva-Liisa:
Narua Nypläyksessä / Bobbin Lace With Paper Strings / Klöppeln mit papierband (48 s). Klassisk arbejdshefte med intro til teknikken – at kniple i papirgarn – fulgt af 24 modeller, der kan varieres efter ønske. Her er bl.a. blomster, vaser, fugle og engle. (Tekst på finsk, engelsk og tysk). (Bogen få med og uden forstærkning med gennemsigtig plastindbinding). Eget forlag 1999. Brugt 120,-
Kortelahti, Eeva-Liisa:
Nypläysmalleja / Bobbin Lace Patterns / Klöppelmuster 1998 (40 s). Charmerende lille samling på 16 motiver, der bl.a. tæller engle, nisser, klokker, Jesus og Maria, den hellige familie, fugle og forskellige blomster. (Tekst på finsk, engelsk og tysk). Eget forlag 1998. Brugt 120,-
Kortelahti, Eeva-Liisa:
Ruusuja Nypläten / Roses in Bobbin Lace / Rosen in Klöppelspitze (120 s). En samling på i alt 55 motiver gengivet i sort/hvid og forsynet med prikbreve til optegning. Her er smalle blonder, brede blonder, forslag til servietter, lyseduge og små billeder samt enkelte smykker og ganske mange kraver i forskellige udformning. (Tekst på finsk, engelsk og tysk). Eget forlag 1993. Brugt 185,-
Lawergren, Sara:
Frivolitetsmönster (30 s). Først tre sider med grundteknikken i orkis, dernæst 43 opskrifter på dekorative arbejder i form af enkeltmønstre, asietter og servietter. Undervejs 8 helt skønne vignetter med to orkis-nåle, der danser midt i mønstrene. (Svensk tekst). E. Holmqvists Eftr. 1955. Brugt 85,-
Levey, Santina M. & Patricia Wardle: The Finishing Touch – Lace in portraits at Frederiksborg (76 s). En smuk oversigt over portrætter, hvor der kan ses kniplede detaljer og dekorationer. Historien fortælles om hver enkelt person, der bærer de viste kniplinger. Der er henvisning til de enkelte rum på museet. (Engelsk tekst). (Med tidligere ejers navn. Frederiksborg Museum 1994. Som ny 40,-
Levey, Santina M. & Patricia C. Payne:
Le Pompe, 1559 – Patterns for Venetian bobbin lace (128 s). Hermed lidt af en sjældenhed, nemlig et facsimile (eller genoptryk) af den gamle italienske bog om de tidlige kniplinger. Efter en intro til historien om den gamle bog følger selve genoptrykket og forklaring på, hvordan man selv kan tegne prikbreve ud fra de gamle træsnit. Der er i alt 26 eksempler. (Engelsk tekst). Publ. Ruth Bean, UK 1983. Slidt 360,-
Löhr, Ulrike:
ABC in flandrischer Spitze (50 s). Inspirerende lille hefte med ideer, hvori der indgår alfabetets bogstaver. Fin som øvelse, men også til små skilte eller hilsner. Med mønstre. (Navn på indvendig forside). (Tekst på flamsk, tysk og engelsk). Eget forlag 1999. Som ny 75,-
Löhr, Ulrike:
Klöppel-Kurs: Für Selbst-studium und Unterricht (96 s + 3 mønsterark). Pædagogisk tilrettelagt grundbog opdelt i 17 lektioner med tilhørende kniplebreve. De enkelte øvelser er gode at komme i gang på. (Tysk tekst). (Best. ref. nr. 1733). Frech Verlag 5. udg. 1997 eller Frech Verlag 13. udg. 2013.  5. udgave
13. udgave
95,-
120,-
Malmberg, Kristina og Naime Thorlin:
08_Malmberg-Thorlin_at-kniple_
… at kniple (102 s). Idéer og modeller i nye og kendte materialer. God grundbog at komme i gang på. Notabene 1973. Slidt 60,-
Matthaei, Leni (red.):
08_matthaei-leni_deutsche-kloeppel-spitzen
Deutsche Klöppel-Spitzen (32 s). Katalogagtig præsentation af 48 kniplinger gengivet på sort-hvide fotos. (Ingen kniplebreve). Reliefpræget forside. Beyers Handarbeitsbücher / Band 68, Leipzig 1925. Slidt 100,-
Nikolajsen, Kirstine og Inge Lise:
Den 3. Orkisbog (96 s). Omfattende samling på 40 modeller af forskellig størrelse og sværhedsgrad. Hver enkelt idé er illustreret med foto og arbejdstegning. Først i bogen findes en lille “teknik-skole”, der viser signaturer og forskellige knuder. (Tekst på dansk, engelsk og tysk). Forlaget Akacia 1999. Brugt 160,-
Nikolajsen, Kirstine og Inge Lise:
Orkis (95 s). Bogen er bygget op som introduktion til selve det at orkere. Efter intro følger i alt 51 motiver, illustreret af fotos og arbejdstegninger. Her er blonder, med og uden hjørner, asietter, flakoner og mellemlægs-servietter. Notabene 1994. Brugt 95,-
Nikolajsen, Kirstine og Inge Lise:
Orkis – Bar’ knuder – Orkis for begyndere (56 s). Bogen og de 42 modeller er tilrettelagt og illustreret, så alle kan være med. Først i bogen findes en lille “orkis-skole”, der viser arbejdsgange for både højre- og venstrehåndede. Modellerne omfatter dekorative ting til boligen, smykker og flere blonder. Akacia 1995. Slidt 95,-
Nilsson, Aase:
Nyt i knipling – 4: Forårs-kniplinger (48 s). Omfattende buket af ideer til kniplede forårsbebudere. Vintergækker, påskeliljer og kyllinger er blandt temaerne. Angivet i tre sværhedsgrader. Forlaget Tommeliden 2002. Brugt
M. 3 prøver
 75,-
95,-
Novak, Jana:
Jana’s Jewellery (60 s). Charmerende samling af kniplede smykker, der kan varieres efter personlige ønsker. Der er i alt 13 halssmykker, 6 brocher og 1 armbånd. (Tekst på dansk, tysk og engelsk). Atelier Moravia 2010.  Som ny  95,-
Nyrop-Larsen, Johanne: Knipling efter tegning (48 s, 18 arbejdstegninger, 18 diagrammer og 2 x 18 prikkebreve). Fantastisk flot og velholdt eksemplar af Johanne Nyrop-Larsens fine arbejdssæt. Her er det hele, en velbeskrevet introduktion, gode arbejdstegninger og tydelige knipleanvisninger. Baseret på den oprindelige udgave fra 1955. (Med dansk, engelsk og tysk tekst). Forlaget Notabene 1982. Som nyt 395,-
Paludan, Charlotte
08_Paludan_Pragt-og-Poesi_
Pragt & Poesi – kniplinger gennem 400 år (168 s). Informativt og smukt katalog fra en udstilling af samme navn. Kunstindustrimuseet 1991. Brugt 140,-
Petersen, Jette: Tønderknipling og deres navne (64 s). En spændende lille bog med gengivelse af ca. 140 kniplinger. Men der findes formentlig flere. Forfatteren fortæller, at kniplingerne ofte fik navn efter den kniplerske, der beherskede den enkelte teknik. Bogen er opdelt alfabetisk, så den er nem at bruge. (Tekst på dansk, tysk og engelsk). Tønder Museum 2000. Som ny 60,-
Poulsen, Birgit: Bord dæk dig – med kniplinger (80 s). Fin samling af dekorative kniplinger, alle udført med flere farver. Modellerne omfatter dækkeservietter, servietringe, lysestagepynt og mellemlægsservietter, samt ideer til personlig pynt på bordet. Forlaget Akacia 2002. Brugt 50,-
Rasmussen, Sara: Kniplebog – Vejledning til selvundervisning (45 s, 10 plancher og mønsterark med prikkebreve). Genoptryk af den originale bog fra 1884. Bogen indledes af et fint biografisk afsnit om SR, forfattet af Karin Hoffritz. Dernæst følger afsnit om værktøj og materialer til knipling, samt illustrerede opskrifter på grundslag m.m. Høst & Søn 1989. Brugt 120,-
Reden, Gussi von (red.):
08_reden_kloeppel-spitzen-2-muster-in-bandspitzen-art
Klöppel-Spitzen 2, Muster in Bandspitzen-Art (40 s + mønster). Tidstypisk samling af motiver,103 i alt. Alle gengivet på foto og beskrevet i tekst (på tysk og med gotiske bogstaver). Reliefpræget forside. Verlag Otto Beyer, Band 10, Leipzig 1921. Slidt
Kun bog
160,-
100,-
Rud, Charlotte:
Knipling efter tegning 2 – Tønderknipling (56 s + 14 arbejdstegninger + kniplebreve). Flot mappe med komplet indhold. Fremstår ubrugt. Ligger i forlængelse af Johanne Nyrop-Larsens klassiker “Knipling efter tegning” fra 1955 (1982). (Tekst på dansk og engelsk). Notabene 1989.  Brugt  395,-
Southard, Doris:
Bobbin Lacemaking (216 s). En klassisk opbygget grund, inddelt i 12 lektioner, ordnet efter stigende sværhedsgrad. Desuden findes et kort afsnit om “bobbin lace”, brug af kniplepude og eksempler på forskellige typer af kniplepinde. Prøveeksemplerne er vist på foto og suppleret med prikkebreve og opskrifter. (Engelsk tekst). Charles Scribner’s Sons, NY 1983. Brugt 120,-
Städtke, Ursula:
Nordische Tischbänder / Nordiske festremser / Nordiska festremsor (95 s). Med afsæt i brugen af den klassiske festremser gives forslag til nye arbejder. Først introduceres brugen af krydsede bånd som dekorativt element. Siden gives forslag til variationer af dækkeservietter og fx gardiner. Sidst gives forslag til dekorative trendfletninger. (Tysk, dansk og svensk tekst). Barbara Fay Verlag 1997. Brugt 195,-
Tornehaven, Bodil: Danske Frihåndskniplinger (120 s). I bogen fortælles om de mere folkelige kniplinger, der før i tiden blev fremstillet ved knipling direkte på kniplepuden uden brev eller mønster. Forfatteren har undersøgt emnet grundigt og gennemgår de forskellige typer, hun har fundet. (OBS – forsiden er lidt falmet). Notabene 1987. Brugt 95,-
Tornehave & Novak: Fuglefletskniplinger – Mønstre til frihåndsknipling (23 s). Her fortælles om trendfletninger fra det helt enkle, til de mere komplekse. Her vises eksempler fundet i Dansk Folkemuseum og forskellige mønsterbøger. Efter intro til teknikken vises 12 eksempler på frihåndsknipling. (Bogen alene). Notabene 1989. Bogen alene 80,-
Underwood, Barbara M.:
Traditional Bedfordshire Lace (92 s + mønsterark). Her er en grundbog, udformet som oplæg til undervisning, i de klassiske engelske Bedfordshire Kniplinger. Her fortælles og demonstreres teknikken og brugen af de enkelte slag fulgt af en smukt illustreret gennemgang af modeller og detaljer. Teknikkerne er vist på tydelige tegninger, mens de knapt 30 mønstre er vist på fotos og prikkebreve. (Engelsk tekst). Publ. Ruth Bean, UK 1988. Brugt 220,-
Voelcker, Ulrike:
Stil-Blüten (138 s). En omfattende samling (ca. 18) af mønstre inspireret af farverige blomster kniplet på tylsbund. Tydelige trin-for-trin instruktioner og forslag til variationer. (Tysk, engelsk og spansk tekst). Eget forlag 2005.  Brugt 195,-
Zijderveld, Annelies de Kort-van:
Kloskant in drie dimensies (32 s + mønsterark med prikkebreve). Fint lille idé- og modelhefte med ideer til baby-kniplerier. Her ses bl.a. små dukker og engle, klovne, luftballoner, babysko og fine æsker – en rund og en sekskantet. (Teksten er på hollandsk). Cantecleer bv de Bilt 1993. Brugt 120,-